1 maj 2024

En ny bok..
Förra veckan fick vi TOLKNINGSBOKEN på norska. Det är ett litet häfte 58 sidor med några hållpunkter för hur man ska förstå sin Bibel. Den norska översättningen känner man igen av den lilla norska flaggan på framsidan. Häftet kostar 100:- Postens porto tillkommer.

Bakgrund till den norska översättningen:
För många år sedan då Ruts DAGBOKEN just hade kommit ut hade Rut och jag en Bibelhelg på kåren i Moss, Norge. Bland deltagarna fanns flera av våra tidigare elever från den tiden vi var lärare på Jelöy Folkhehögskole i Norge. I en av samlingarna frågade vi om det var någon som var intresserad av att översätta boken till norska. Efter samlingen kom Marianne Spor och var intresserad att försöka. Marianne fick uppdraget och satte igång att översätta boken. Den norska DAGBOKEN  har sedan fått stor spridning i Norge.

I februari i år hade Rut och jag en Bibelhelg i Hönefoss, Norge. En av deltagarna var Magne Berg, kårledare i Gjövik och tidigare elev på folkehögskolen på Jelöy. Magne frågade om han inte kunde få översätta en av böckerna vi skrivit. Magne fick välja vilken bok han ville översätta från vårt bokbord och han valde TOLKNINGSBOKEN och nu är den färdigtryckt.

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: