4 maj 2024

Utmaningen. TRONS MYSTERIUM – Pred 8

 

Bibelläsning: Predikaren 8
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+8&version=SFB15

"...då insåg jag att alla Guds verk är sådana att människan inte förmår fatta vad som sker under solen. Ty hur mycket människan än bemödar sig med att utforska det, förstår hon det ändå inte. Även om den vise säger sig förstå det, kan han ändå inte fatta det."  (Pred 8:17 FB)

Salomo var en vis man som la stor energi på att försöka förstå livet här på jorden. Hans slutsats var att det finns dimensioner av livet som inte kan förstås. Vi kan ha frågor som aldrig får sitt svar.

Hur mycket vi än med vårt intellekt försöker att förstå hur det är möjligt att det finns en Gud som älskar oss så ofantligt mycket, kan vi aldrig logiskt förstå detta. Det finns ett område där kunskapen inte är tillräcklig för att förstå verkligheten. Det finns ett område som bara kan nås genom tro.

Många människor kommer aldrig att nå fram till gudsgemenskapen eftersom de begränsar sig själva genom att bara söka sig fram på förståndets väg.

Men för den som tror är vägen öppen till frälsning, förlåtelse och evigt liv. 

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Tron på Jesus öppnar vägen till att
förstå det man inte kan förstå.
________________________________

Innehåll:
Levnadsregler och tänkespråk

Kommentar:
Det är bara att konstatera fakta: Det finns områden i livet som vi inte har makt över. Salomo nämner två av dem i vers 8: anden och döden. Dödligheten är hundraprocentig. Vi kommer alla att dö förr eller senare. En del lever längre tid och andra kortare, men döden är något vi alla får möta.

Så är det också med anden "Ingen människa har makt över anden så att hon kan hålla kvar anden" (vers 8). Ordet "anden" i Bibeln kan också översättas med "vinden". Jesus använder den likheten då han förklarar pånyttfödelsen (Joh 3:5-8). Den som är född av Anden styrs som vinden av något man inte kan se. Den styrs som vinden, styrs av en kraft vi inte kan se. Vi kan inte styra Andens verk och vi kan inte hålla kvar Anden. Det är inte Guds mening att vi ska styra Anden, utan att vi ska bli styrda av Anden.

Till eftertanke:
Gud vill att vi ska låta oss ledas av den Helige Ande.
- På vilka sätt kommer den Helige Andes ledning till uttryck i mitt liv?
- På vilket sätt söker jag den Heliges Andes ledning i mitt liv? Eller lever jag mitt liv som om den Helige Ande inte finns?

Inga kommentarer: