12 maj 2024

GENOM KÄRLEKENS ÖGON - HV 4

 

Bibelläsning: Höga Visan 4
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Song+of+Solomon+4&version=SFB15

"Vad skön du är min älskade, vad du är skön!"  (HV 4:1 FB)

Brudgummen beskriver i detta kapitel brudens skönhet. Allting är fullkomligt perfekt i brudgummens ögon då han betraktar bruden.

På samma sätt beskrivs Guds kärlek till oss. Oavsett vilken självbild du har av dig själv eller vad du tror att andra tänker om dig, I Guds ögon är du dyrbar, högt aktad och älskad (Jes 43:4).

Han älskar dig så mycket att han var beredd att ge det dyrbaraste han har för att rädda dig: sin egen son (Joh 3:16).
_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Dyrbar, högt aktad och älskad i Guds ögon.
_______________________________


Innehåll:
Brudgummens lovsång till bruden

Kommentar:
Brudgummen beskriver i detta kapitel brudens skönhet. Allting är fullkomligt perfekt i brudgummens ögon då han betraktar bruden.

Bruden är en av många benämningar i Bibeln på Guds församling. På samma sätt som brudgummen ser bruden ser Herren på församlingen som felfri. Då Jesus (brudgummen) i det Nya Testamentet ser på församlingen (bruden) ser han den i härlighet, utan fläck eller skrynka, helig och fullkomlig (Ef 5:27). Men det är inte en renhet och fullkomlighet som församlingen tillägnat sig av egen kraft. Den renheten är ett resultat av Jesu offer på korset och att Jesus helgat och renat församlingen i kraft av ordet (Ef 5:25-26). I Uppenbarelseboken ser vi församlingen som en oräknelig lovsjungande skara i vita kläder. På frågan vilka de är kommer svaret "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod" (Upp 7:13-14).

Till eftertanke:
Tänk att du en dag ska få vara med och sjunga i den lovsångskören en dag. Det är bäst att börja träna redan nu.
- Hur låter din lovsång till Gud? Försök att formulera din personliga lovsång till Gud och skriv ned den.

Då vi förstår något av Jesu gränslösa kärlek till oss, kan vi fyllas av en längtan att bli det som Jesus redan ser i oss. Då kanske vi vill be bönen som vi brukade sjunga:
"Rena mig med elden från din Ande,
rena mig och gör mig mer lik dig.
Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv
Använd mig, Gud som du vill
."

Inga kommentarer: