15 maj 2024

DAGENS ANDAKT, den 15 maj

 

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.  Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet.  Och Guds Ande svävade [eg. "ruvade"] över vattnet. Gud sade: ’ Varde ljus!’ Och det blev ljus” (1 Mos. 1:1-3 FB) 

Bibelns beskriver mycket kortfattat vad som fanns innan världens skapelse.  Det var öde och tomt. Det fanns mörker, det fanns djup och det fanns vatten. Det står att Herrens Ande ”ruvade” över detta kaos, innan jorden fick sin ordning genom Guds skaparord.  När Gud sedan sa att det skulle bli ljust, blev det ljust. När han sa att det skulle komma ett åtskiljande valv i vattnet, så blev det så. När han sa att vattnet skulle samlas ihop på en plats så att det torra skulle bli synligt så skedde också detta. Gud sa att jorden skulle frambringa grönska och fröbärande örter, och så blev det. Allt det som Gud sa i skapelseberättelsen skedde. 

På samma sätt som Herrens Ande ruvade över kaos före skapelsen, ruvar hans ande över det kaos som ibland finns i mitt liv, och när han uttalar sitt skaparord över mig återställs ordningen. 

BÖN

Helige Ande, du som tillsammans med Fadern och Sonen en gång skapade världen, du vakar över mig idag. Tack att du kan skapa ordning i kaos genom ditt ord, och att mörkret, på din befallning, blir till ljus.

Inga kommentarer: