7 maj 2024

DAGENS ANDAKT, den 7 maj

 

”Men Andens frukt är … frid… " (Gal 5:22) 

I den engelska ”Levande Bibeln” har följande ord använts för den här versen: ”men när den helige ande kontrollerar våra liv, kommer han att producera…frid”. Det är en underbar formulering som beskriver vad Andens frukt är. Frukt är något som hänger ihop med liv och frukten följer alltid sin egen art. Andlig frukt kan aldrig produceras av köttet och Anden producerar aldrig köttslig frukt. Men när Guds Ande som bor i mig får kontrollen helt och fullt i mitt liv då kan han producera, frambringa andlig frukt också i mig.

BÖN

Gör mig till Din avbild, så att världen ser
Hur Ditt eget liv, blir synligt mer och mer
Många lever utan Dej, vet ej vem Du är
Famlar fram i mörker, dom kan inte se så
Gör mig till Din avbild, så att världen ser
Hur Ditt eget liv, blir synligt mer och mer

                                      (Nils-Erik Bergman)

Inga kommentarer: