4 maj 2024

Inför söndagen. Tema: BÖNEN

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
1 Mos18:26-32

26 Herren sade: ”Om jag finner femtio rättfärdiga inne i Sodom, ska jag skona hela orten för deras skull.”
27 Abraham tog åter till orda och sade: ”Jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. 28 Kanske fattas det fem i de femtio rättfärdiga. Ska du då på grund av dessa fem förgöra hela staden?” Han svarade: ”Om jag finner fyrtiofem där, ska jag inte förgöra den.”
29 Men Abraham fortsatte att tala till honom: ”Kanske finns det fyrtio där.” Han svarade: ”För dessa fyrtios skull ska jag inte göra det.”
30 Då sade han: ”Herre, bli inte vred om jag talar en gång till. Kanske finns det trettio där.” Han svarade: ”Om jag finner trettio där, ska jag inte göra det.”
31 Men han sade: ”Jag har vågat tala till Herren. Kanske finns det tjugo där.” Han svarade: ”För dessa tjugos skull ska jag inte förgöra den.”
32 Då sade han: ”Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång: Kanske finns det tio där.” Han svarade: ”För dessa tios skull ska jag inte förgöra den.”
33 När Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån, och Abraham återvände hem.

FRÅN BREVLITTERATUREN
Ef 3:14-21
14 Därför böjer jag mina knän inför Fadern, 15 han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. 16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. 18 Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
20 Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, 21 hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.

FRÅN EVANGELIERNA
Luk 18:1-8
1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna: 2 "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 3 I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge mig rätt mot min motpart! 4 En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor 5 ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande."
6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. 7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. 8 Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?"

FRÅN PSALTAREN
Ps 13
1 För körledaren. En psalm av David.
 • 2 Hur länge, Herre?
 • Ska du glömma mig för evigt?
 • Hur länge ska du
 • dölja ditt ansikte för mig?
 • 3 Hur länge ska jag ha oro i min själ
 • och ångest i mitt hjärta
 • dag efter dag?
 • Hur länge ska min fiende
 • triumfera över mig?
 • 4 Se mig, svara mig,
 • Herre min Gud!
 • Ge mina ögon ljus
 • så att jag inte somnar in i döden.
 • 5 Låt inte min fiende säga:
 • "Jag besegrade honom!"
 • eller mina ovänner jubla
 • när jag vacklar.
 • 6 Men jag litar på din nåd,
 • mitt hjärta jublar
 • över din frälsning.
 • Jag vill sjunga till Herren,
 • för han är god mot mig.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: