5 maj 2024

Utmaningen. GUDS TIMING – Pred 9

 

Bibelläsning: Predikaren 9
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+9&version=SFB15

"Vidare såg jag under solen: Det är inte de snabba som vinner loppet, och inte hjältarna striden. Inte heller får de visa alltid bröd, de kloka rikedom och de kunniga uppskattning. De är alla beroende av tid och tillfälle."  (Pred 9:11 FB)

Vi är beroende av Guds timing, Guds tidsplan. Allt gott vi kan prestera är bara gott om det ingår i Guds tidsplan. Det är inte våra mänskliga kvalifikationer som åstadkommer resultaten i Guds rike. Det hjälper inte om vi är snabbast, om vi är hjältar eller om vi är visast, klokast eller kunnigast (vers 11).

Vi är beroende av den Helige Ande och hans ledning för att kunna leva rätt. Efesierbrevet säger att Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem (Ef.2:10). Det är bara i Guds förberedda gärningar som vi kan nå framgång.

För att leva i Guds välsignelse och bli till välsignelse för omvärlden måste vi leva lyssnande, beroende av den Helige Ande. Det räcker inte bara med vår egen förmåga. Allt är beroende av Guds timing.

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vilka är Guds förberedda gärningar
för mig idag?
_______________________________

Innehåll:
Salomo fortsätter att fundera över våra levnadsvillkor

Kommentar:
Predikaren talar om livets ovisshet "Ingen människa vet vad som ligger framför" (vers 1). Det enda vi med säkerhet kan veta är att vi alla en gång kommer att dö, "Det går alla lika" (vers 3).

Men även om det är bestämt att vi en gång ska dö finns det en tid fram till dess som vi får förvalta. Predikaren ger oss en god levnadsregel för de åren: "Låt dina kläder vara rena och låt aldrig olja fattas på ditt huvud" (vers 8). 

De rena kläderna talar om renhet och rättfärdighet. I Uppenbarelseboken ser Johannes en vision från himlen. Där ser han en oräknelig skara i vita kläder som prisar Gud. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod (Upp 7:9-15).

Oljan är en symbol för den Helige Ande. "Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver" (1 Sam 16:13).

Till eftertanke:
De rena kläderna handlar inte om vår egen rättfärdighet. Det handlar om att vi har tagit emot reningen som Gud har köpt för oss genom Jesu blod.

Oljan är inte vår egen förmåga och kraft. Det handlar den Helige Andes närvaro, kraft och eld i våra liv.

Dess två saker sammanfattas också i Frälsningsarméns motto "Blod och Eld".

- Hur är det med Andens renhet i mitt liv?
- Hur är det med Den Helige Andes närvaro och kraft i mitt liv?

Inga kommentarer: