5 maj 2024

DAGENS ANDAKT, den 5 maj

 

”Öppna inte munnen för ofruktbart prat utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på" (Ef 4:29)

Tänk om vi idag kunde hålla oss till denna enkla regel, att bara säga sådan som bygger upp andra. Vårt tal är så ofta endast en reaktion på vad andra säger eller gör. Våra ord bestäms av de andra. Det är stor skillnad mellan att reagera och att agera. När vi agerar är det vi själva som har kontrollen. När vi reagerar låter vi andra kontrollera våra handlingar. Bibeln talar om vikten av att kunna styra sin tunga, dvs. att ta ansvar för det vi säger. I Jakobs brev står det: ”Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga … hans fromhet är ingenting värd.”  (Jak.1:26)

BÖN

Jesus hjälp mig att vara noga med vad jag säger idag. Hjälp mig att inte bara oreflekterat reagera på det som möter mig, utan medvetet välja ord som bygger upp andra. Låt mig få vara till välsignelse för någon människa idag.

Inga kommentarer: