10 maj 2024

FÅNGA DE SMÅ RÄVARNA - Höga Visan 2

 

Bibelläsning: HV 2
Läs bibeltexten här
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Song+of+Solomon+2&version=SFB15

"Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom" (HV 2:15 FB).

Det finns alltid en risk att små saker kan störa och förstöra relationen mellan människor.

Det kan vara misstänksamhet mot någon. Det kan ha varit att någon sagt ett illa valt ord. Det kan vara att någon inte sagt ett ord som vi förväntat från honom/henne.

De små rävarna, som kanske inte är av stor betydelse, kan få oss att fastna i tankebanor som vi inte kommer ur. Små saker som blir större ju mer vi ältar dem i våra tankar. Små saker som förföljer oss in i natten och förstör vår nattsömn och vår hälsa. Små saker som kan rasera goda relationer till andra människor. Små saker som kan göra oss slutna och bittra, i stället för öppna och älskande.

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Fånga de små rävarna innan de har
orsakat stor skada!

_______________________________

Innehåll:
Bruden och brudgummen talar kärlekens språk med varandra.
"Kärleken är hans banér över mig" (vers 4)

Kommentar:
Ett banér i det militära talar om vem vi tillhör. Det banér som identifierar de kristna är Guds kärlek: "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5). Förbundet mellan en man och en kvinna bekräftas genom vigselringar. Förbundet mellan Gud och människan manifesteras genom den Helige Ande som beskrivs som ett sigill och en handpenning på vårt arv (Ef 1:13-14).

Förbundet mellan en man och en kvinna är inte bara en juridisk överenskommelse. Det är inte bara en viljesak. Där finns också en känslomässig sida som kallas för kärlek. Så är det också med vår förening med Kristus.

Vi är kallade till att leva ett kärleksförhållande med Kristus som först har älskat oss. Den jordiska kärleken gör man och kvinna till ett kött, men den som är förenad med Kristus blir en ande med honom (1 Kor 6:17).

Till eftertanke:
"Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan"
- Smaka på ordet "utgjuten". Vad säger det om Guds generositet i hans kärlek till oss.

I ett kärleksförhållande bör man vara försiktig så att man inte skadar relationen genom att låta "de små rävarna" härja. I Nya Testamentet uppmanas vi att inte bedröva den Helige Ande som vi har fått som ett sigill för förlossningens dag (Ef 4:30).
- Vad är det som finns i mitt liv som kan "bedröva den Helige Ande"?

Inga kommentarer: