8 maj 2024

SLUTSATSEN – Pred 12

 

Bibelläsning: Predikaren 12
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+12&version=SFB15

"Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont." (Pred 12:13-14)

Predikarens budskap från det första kapitlet och genom hela boken är att livet är meningslöst, fåfängligt och jagande efter vind. I de sista verserna finner vi nyckeln till bokens budskap: Livet är meningslöst - om inte Gud fanns - men han finns!


Ditt liv är inte bara en meningslös parentes i världshistorien. Det finns en mening. Gud har tänkt något speciellt med ditt liv. En gång ska du stå till svars för hur du har levt ditt liv. Du har fått ett pund att förvalta. Ditt liv är inte meningslöst. Förvalta ditt pund väl - det är slutsatsen.
________________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Slutsatsen=Förvalta ditt pund väl.
________________________________

Innehåll:
Slutord av Salomo

Kommentar:
Kapitlet börjar med en uppmaning att söka Gud i sin ungdom, innan de onda dagarna kommer (vers 1). Sedan följer en lång utläggning om hur livet förlorar sin glädje och kraft på väg mot den slutliga vilan (2-7).

Därefter återkommer det som var inledningen i predikaren: "Förgängligt, förgängligt! Säger Predikaren. Allt är förgängligt!" (vers 8 och Pred 1:2).

Är det verkligen det som är Salomos budskap till oss? Nej, det är det verkligen inte! Kapitlet börjar med uppmaningen att redan i sin ungdom söka Herren och därefter beskrivs livet utan Gud. Salomo beskriver livet utan Gud med att den ena lampan efter den andra släcks och att vi sedan går till den slutliga vilan. Då är livet meningslöst. Livets mening är att leva i gemenskap med Gud och frukta Honom (vers 13). Det är slutsatsen i Predikarens bok (vers 13).

Till eftertanke:
Vi kommer alla att stå till svars inför Gud på domens dag (vers 14). Livet är en gåva från Gud.
- Hur förvaltar jag mitt liv?

Inga kommentarer: