11 maj 2024

Inför söndagen. Tema: HJÄLPAREN KOMMER


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Sak 14:6-9

 • 6 Det ska ske på den dagen
 • att ljuset är borta,
 • himlens ljus ska förmörkas.
 • 7 Det blir en särskild dag,
 • känd av Herren,
 • inte dag och inte natt.
 • Men det ska ske
 • att när aftonen kommer
 • blir det ljust.
 • 8 Det ska ske på den dagen
 • att levande vatten ska strömma
 • från Jerusalem,
 • hälften mot Östra havet
 • och hälften mot Västra havet.
 • Både sommar och vinter
 • ska det vara så.
 • 9 Herren ska vara kung
 • över hela jorden.
 • På den dagen ska
 • Herren vara en
 • och hans namn ett.
 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  Rom 8:16-18

  16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.
  18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.

  FRÅN EVANGELIERNA
  Joh 15:26-16:4
  15:26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. 27 Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.
  16:1
   Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. 2 De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. 3 Det kommer de att göra därför att de varken känner Fadern eller mig. 4 Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, för då var jag hos er.

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 33:18-22

 • 18 Men Herrens ögon ser till dem
 • som vördar honom,
 • till dem som hoppas på hans nåd,
 • 19 för att rädda deras själ från döden
 • och hålla dem vid liv
 • i hungerns tid.
 • 20 Vår själ väntar på Herren,
 • han är vår hjälp
 • och vår sköld.
 • 21 I honom gläder sig vårt hjärta,
 • vi förtröstar på hans heliga namn.
 • 22 Låt din nåd vila över oss, Herre!
 • Vi sätter vårt hopp till dig.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: