1 maj 2024

"DU KAN INGENTING TA MED DIG DIT DU GÅR" - Pred 5

 

Bibelläsning: Predikaren 5
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+5&version=SFB15

"Som han kom ut ur moderlivet, lika naken måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Också detta är ett svårt elände. Han skall gå bort som han kom. Vad vinner han som mödar sig för vinden!"  (Pred 5:14-15 FB)

Kapitlet talar om livets förgänglighet. Hur jagandet efter mer pengar skapar oro och ger dålig nattsömn (vers 9-13). Hur mycket vi än lyckas spara kan vi alltid drabbas av olycka och förlora allt (vers 13). Och hur mycket vi än lyckas spara blir det till slut som Cornelis Vreeswijk brukade sjunga: "Du kan ingenting ta med dig dit du går." Jag vet inte hur det är för övrigt, men på denna punkt sammanfaller Vreeswijks undervisning med Bibelns:
 "Du kanske är en rikeman som samlar i en penningpung
Fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an
En kassakista är din gud, men så en afton får du bud
Och alla dina slantar små, vad hjälper dom dig då
Du kan ingenting ta med dig dit du går

nej du kan ingenting ta med dig dit du går
Du förvärvar dig för penningar, ett enda litet år
Och du kan ingenting ta med dig dit du går
"

Predikarens huvudtema återkommer i detta kapitel. Det handlar om livets förgänglighet. Om alltings meningslöshet - Om inte Gud finns!

Men Gud finns. Vårt liv här på jorden har en mening. Gud ger våra liv mening och hur vi lever våra liv avgör hur det går i livet efter detta. 

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Mitt liv här på jorden har en
gudagiven mening.
________________________________

Innehåll:
Rikedomens och livets förgänglighet.

Kommentar:
Här varnas vi för att ge löften som vi sedan inte vill eller kan hålla (vers 1-6). Det är frivilligt att ge ett löfte, men då vi gett ett löfte är det inte frivilligt att hålla eller inte hålla det vi lovat. "Det är bättre att inte lova något än att lova och inte hålla det" (vers 4).

Därefter talar Salomo om rikedomens förgänglighet (vers 7-16). Kärleken till pengar kan utvecklas till ett begär. Det fungerar som ett beroende. Man kräver mer och mer i större doser (vers 9). Det följer mycket oro för den som äger mycket (vers 11).

Livets mening är inte att bli rik. Livets mening är att se varje dag som en gåva från Gud och finna glädje i all sin möda (vers 17-19).

Till eftertanke:
Att finna glädje i sin vardag, i med- och motgång, är en Guds gåva.
- I vilken utsträckning kan du leva i den gåvan? Var vill du placera dig själv i en skala från 1-10 där:
10 står för "Jag finner normalt glädje i min vardag"
5 står för "Jag finner ibland glädje i min vardag"
1 står för "Jag finner aldrig glädje i min vardag"

Inga kommentarer: