2 maj 2024

FÖRNÖJSAMHET – Pred 6

 

Bibelläsning: Predikaren 6
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+6&version=SFB15

"Bättre att njuta av det man har för ögonen än att tråna efter annat. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind."  (Pred 6:9 FB)

Predikaren fortsätter att tala om fåfänglighet och jagande efter vind. Det talar om faran med, att i stället för att i tacksamhet vara förnöjd med de livsvillkoren vi har, tråna efter allt annat som vi för tillfället inte lyckats uppnå. Det leder till att leva ständigt otillfredsställd.

Vi kan ha god hjälp av att repetera Hemförbundets gamla motto: "Jag vill i dag försöka att leva i enkelhet, uppriktighet och lugn; övervinna varje böjelse till missnöje, oro, missmod, orenhet och själviskhet; öva mig i glädje, i storsinthet, barmhärtighet och vanan av helig tystnad; vinnlägga mig om sparsamhet i mina utgifter, noggrannhet i mitt samtal, nit i tjänsten, trohet i det som anförtros mig och en barnslig förtröstan på Gud"? 

Men förnöjsamheten får inte leda till att vi blir overksamma. Samtidigt som vi är tacksamma och tillfredsställda för all Herrens välsignelse i våra liv får vi inte slå oss till ro. Situationen i världen är inte sådan Herren vill att det ska vara. Vi är kallade att förändra den här världen. Vi är kallade att bli mer och mer förvandlade till kristuslikhet.

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
Hjälp mig, Herre att kunna leva
mitt liv mellan förnöjsamhet och
helig otillfredsställelse.
_______________________________

Innehåll:
Livets förgänglighet

Kommentar:
Livets förgänglighet illustreras illustreras i tre scenarier.

Rikedom skatter och ära (vers 2). Även om man lyckas tillägna sig sig allt man önskar sig och sedan inte kunna njuta av det är det bara förgänglighet och en svår plåga.

Hundra barn (vers 3-6). Barn var ett tecken på framgång och rikedom. I vår kultur är det nog inte många som önskar sig hundra barn. Men även om man lyckades skaffa sig hundra barn i den kulturen utan att kunna ha någon glädje och njuta av dem är det bara förgängligt. 

Leva i tusen år gånger två (vers 6). Även om vi får ett långt liv blir vår själ inte mättad av längden på livet. Om vi inte kan ha glädje och njuta av det vi har, antingen vi har mycket eller lite, är ett långt liv snarare en förbannelse än en välsignelse.

Till eftertanke:
Livsvisdom är att njuta av det man har istället för att tråna efter det man inte har.
Livskvalitet kan inte mätas i mycket, mer eller mest. Livskvalitet är att leva ett meningsfullt liv där själen blir mättad (vers 7). Gud inbjuder oss till ett sådant liv:
"Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också" (Matt 6:33).
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila .... Då skall ni finna ro för era själar". (Matt 11:28-29)

Inga kommentarer: