14 maj 2024

DAGENS ANDAKT, den 14 maj

 

”Han som verkar i oss med sin kraft, och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka”
(Ef. 3:20)

Människan har en naturlig böjelse att tänka att Gud ”inte” är god, eller i varje fall inte ”tillräckligt god”. Detta skapar lätt en grund för otro, och det får oss att vända oss till människor i stället för Gud för att få hjälp. När människorna runt oss sedan inte förmår fylla våra behov blir vi besvikna på dem. Vår besvikelse signalerar avståndstagande, och detta i sin tur gör att människor drar sig undan. Till slut hamnar vi i en ond cirkel där vi avskyr såväl oss själva som dem, som vi upplever har svikit oss, och de andra tappar verkligen lusten att vara tillsammans med oss.

Tänk om vi i stället kunde ta till oss Guds löfte om att han förmår. I mitt barndomshem hade vi en broderad tavla med bara dessa två ord ”Gud förmår!”. Vilken underbar sanning att bära med sig i livet.

BÖN

Hjälp mig Herre, att inte söka hos andra människor, efter det som bara du kan ge. Tack att du förmår göra mer än jag kan begära eller tänka.

Inga kommentarer: