8 maj 2024

DAGENS ANDAKT, den 8 maj

 

”Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar…”
(1 Tim 16:18)

Dagens bibelord säger oss att rikedom inte behöver bestå av pengar utan att det kan bestå av goda gärningar. Det verkar som att Paulus vill säga till Timoteus att det finns en bra investering att göra. Investera i goda gärningar! Det kommer att ge utdelning. Paulus fortsätter: ”Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet.” (1 Tim 16:19). Budskapet är detsamma som när Jesus säger: ”Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen… Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. (Matt 6:19-21)

Ann Kiemel berättar i en av sina böcker om sin pappa, som ofta sa till henne som barn: ”Ann, kom ihåg: Det lönar sig alltid att följa Jesus” De där orden etsade sig fast i hennes barnasinne och blev sedan en ledstjärna för henne i livet. Och inte bara för henne. När jag läste orden fick de fäste också i mitt hjärta och de har gjort sig påminda ibland när livet varit hårt och jag frestats att vända mig bort ifrån Gud. ”Kom ihåg: Det lönar sig alltid att följa Jesus”. I slutändan är det detta som gäller. 

BÖN

Herre, hjälp oss idag att komma ihåg dessa enkla ord om att det alltid lönar sig att följa dig. Och hjälp oss att investera i goda gärningar.

Inga kommentarer: