13 maj 2024

DAGENS ANDAKT, den 13 maj

 

”De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga utan söker hävda sin egen…” (Rom 10:3) 

Alltför många kristna har ett felaktigt fokus. Istället för att söka Gud vill man finna sig själv. Ibland tycks kyrkans främsta uppgift ha blivit, att hjälpa människorna att finna sitt eget värde. I stället för att lära människor att lovprisa Gud den högste, och tjäna honom i självförsakelse och utgivande kärlek, lär vi dem att ”omfamna barnet i sig” och att med olika medel förbättra sin självkänsla.

Denna jakt efter att bättra på jaget leder inte till en större och rikare kunskap om Gud eller ett friskare liv. Det visar istället tydligt, att vi vägrar att gå den väg som Gud stakat ut för att vi ska bli hela människor. Hans väg innebär att vi lägger ner våra brister och tillkortakommanden vid Kristi kors och tar emot hans nåd till förnyelse och upprättelse.

BÖN
”När min tanke tvivelstrött
Obetvingat motstånd mött
Och ej mera mäktar strid
Inneslut den i din frid.”

(Psalm 217 i Svenska psalmboken)

Inga kommentarer: