14 maj 2024

ÖVERLÅTELSE - HV 6

 

Bibelläsning: Höga Visan 6
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Song+of+Solomon+6&version=SFB15

"Jag är min väns, och min vän är min"  (HV 6:2 FB)

Det handlar om överlåtelse till varandra. Bruden uttrycker att hon inte tillhör sig själv utan tillhör sin vän och att hennes vän tillhör henne.

Jesus har överlåtit sig själv till oss fullständigt. Han gav sitt liv för oss. Han lovar att vara med oss varje dag intill tidens slut (Matt 28:20).

På vilket sätt överlåter jag mitt liv till Jesus? På vilket sätt kan jag säga att jag tillhör Jesus?

Jag bekänner att Jesus är Herre i mitt liv, men på vilket sätt uttrycker jag det i vardagen? I mina handlingar? I mina ord? I mina tankar? 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Då jag blir frälst bekänner jag Jesus
som Herre (Rom 10:9). På vilket sätt
lever jag i den bekännelsen idag?
_______________________________

Innehåll:
Brudgummen beskriver brudens skönhet.

Kommentar:
Den ömsesidiga överlåtelsen till varandra (vers 2) är också ett återkommande tema då det gäller vår relation med Herren. Det uttrycks till exempel i sången: "Tänk att jag tillhör Jesus, han tillhör mig, jag vet. Ej blott för vandringstid så kort, men uti evighet".

Salomo hade många hustrur (drottningar) och bihustrur (vers 7-8). Månggifte var inte sanktionerat av Gud, men ändå vanligt förekommande under Gamla Testamentets tid. I vers 8 kan vi läsa att Salomo hade sextio drottningar och åttio bihustrur. Det måste ha varit i början av Salomos tid som kung. I 1 Kung 11:3 kan vi läsa att Salomo hade sjuhundra furstliga gemåler och trehundra bihustrur.

Bruden måste ha varit enastående vacker. Inte bara i brudgummens ögon, utan bruden prisas även av "flickorna" och av drottningarna och bihustrurna.

Till eftertanke:
I andakten ovan finns det många frågor till eftertanke. Vi kan börja med denna fråga:
- Då jag blir frälst bekänner jag Jesus som Herre (Rom 10:9). På vilket sätt lever jag i den bekännelsen idag?

Inga kommentarer: