16 maj 2024

KOM SNART! – HV 8

 

Bibelläsning: Höga Visan 8
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Song+of+Solomon+8&version=SFB15

"Brudgummen: Du som håller till i lustgårdarna, vännerna lyssnar till din röst.
Låt mig få höra den! Bruden: Skynda min vän! Var som en gasell
eller en ung hjort på de kryddoftande bergen.
" (Höga Visan 8:13 FB)

De avslutande verserna i Höga Visan återspeglar relationen mellan Bruden (församlingen) och Brudgummen (Jesus). En längtan uttrycks från dem båda:

- Brudgummen längtar att få höra Brudens röst (Låt mig få höra den! vers 13). Jesus är ivrig att höra vår bön, tillbedjan, förbön. Då vi ber talar vi inte rätt ut i tomma intet. Jesus längtar att få höra vår röst. Alltför ofta blir hans längtan inte stillad.

- Bruden längtar att brudgummen ska komma tillbaka snart (Skynda min vän! vers 14). Församlingen väntar på Herrens återkomst. På samma sätt avslutas hela Bibeln i dess sista bok "Amen, kom, Herre Jesus!" (Upp 22:20)
________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen
`Ja, jag kommer snart.` Amen, kom
Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare
med alla.
(De sista orden i Bibeln)
________________________________

Innehåll:
Bruden och brudgummen längtan efter varandra.

Kommentar:
Bruden säger: "Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm" ( vers 6). Sigill användes som en underskrift. Sigillet kunde bäras som en ring (Est 8:2, Jer 22:24) eller i en kedja om halsen (1 Mos 38:18). Sigillet bekräftade identitet och tillhörighet.

Våra förlovnings- och vigselringar är på samma sätt ett sigill. Förlovningsringen är ett löfte om något som ska ske och vigselringen är ett sigill på att ett förbund har ingåtts.

I Nya Testamentet beskrivs den Helige Ande som ett sigill, en handpenning på vårt arv (Ef 1:13-14). Gud ger och vi tar emot den Helige Ande som ett tecken på vårt förbund. Vi uppmanas också att inte bedröva Guds Helige Ande, som vi har fått som ett sigill för förlossningens dag (Ef 4:30).

Den helige Ande är ett löfte om kraft i det nuvarande livet och om härlighet i det kommande.

Till eftertanke:
Gud är intresserad av mina tankar, mina ord och mina handlingar
- På vilka sätt bedrövar jag den Helige Ande?

Inga kommentarer: