6 maj 2024

VEM FALLER I GROPEN? – Pred 10

 

Bibelläsning: Predikaren 10
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+10&version=SFB15

"Den som gräver en grop faller själv däri" (Pred 10:8 FB)

Alla känner till ordspråket, även om man inte vet att det kommer från Bibeln. Den som gräver en grop, för att någon annan ska falla i den, kan själv vara den som ramlar ner i gropen.

Då vi tänker ut något ont för någon annan kan det onda falla tillbaka på oss. Men det kan också vara omvänt. Då vi tänker ut det som är gott, kan det goda komma tillbaka med välsignelse över oss själva.

Det finns ett samband mellan det vi sår ut och det vi får tillbaka. "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7). Men hela poängen med att så är att det alltid kommer tillbaka av samma slag som vi sår, men mycket mer av samma slag. Då bonden sår ett vetekorn väntar han sig inte att det ska komma upp ett vetekorn, utan många! Hosea säger "Vind sår de, och storm skall de skörda" (Hosea 8:7). Storm är samma sak som vind, fast så mycket mer.
Summan är att vi får tillbaka det vi ger ut. Välsigna andra! Förlåt andra! Visa omsorg om andra! Älska andra!

_______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Välsigna, förlåt, visa omsorg,
älska andra människor.
_______________________________

Innehåll:
Vishet och dårskap

Kommentar:
Salomo talar om vikten av att slipa eggen på järnet. Om eggen är oslipad måste vi använda mer kraft (vers 10). I Nya Testamentet är svärdet en bild på Guds Ord (Ef 6:17). Vi kan använda mycket energi på att förstå Bibeln i vår egen kraft, men det är först då vi läser Bibeln i bön under inflytande av den Helige Ande som vi kan uppleva hur Ordet öppnas. "Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand" (2 Pet 1:20 Bibel 2000). Guds Ord är inte bara döda bokstäver. Ordet beskrivs som ett levande tveeggat svärd. Det är den Helige Ande som gör Ordet levande. Tveeggat betyder att det är slipat på bägge sidor (Heb 4:12). 

Till eftertanke:
- Det vi sår får vi ofta tillbaka. Så välsigna, förlåt, visa omsorg, älska andra människor.
- I vilken utsträckning tar du dig tid att bli stilla i din bibelläsning så att du kan "höra in" vad Gud vill säga till dig? "När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor" (Ps 119:130)

Inga kommentarer: