16 maj 2024

Torsdagsbibelstudiet. Efesierbrevet del 6

 

Bibelstudiematerialet Det nya livet är en serie bibelstudier för:

 • dig som inte är kristen
  • dig som är ny kristen
  • dig som har varit kristen en längre tid men önskar studera Bibeln strukturerat
  • alla andra

  Studierna kan användas:

  • på egen hand
  • tillsammans med någon
  • i en studiegrupp (t.ex. en gång i veckan)

  Gör så här:

  • läs varje Bibelhänvisning noggrant flera gånger
  • tänk igenom innehållet
  • svara på frågorna med egna ord
  • skriv ned svaren i en anteckningsbok
  • ta god tid att smälta innehållet. Ta ett par frågor varje dag. Det är viktigare att du ger dig tid att tänka igenom varje fråga än att du fort klarar av att besvara frågorna 

  Ställ tre frågor till texten:

  • Vad står det? Observera
  • Vad betyder det? Meditera över ordet
  • Vad ska jag göra med det? Tillämpa det på ditt liv

  ________________________________________

  Kapitel 6 – Den kristna gemenskapen

  1) Vad ber Jesus om för de kristna i Joh 17:20-21?

  2) Hur fungerade den första kristna gemenskapen enligt
  Apg 2:46-47?

  3) Läs Hebr 10:24-25

  §              a) Vad säger detta Bibelställe om att delta i församlingens samlingar?

  §              b)  Varför är det så viktigt, tror du?

  §              c)  Vad kan vi lära från detta Bibelställe om syftet med den kristna gemenskapen?

  4) Läs Ef 1:22-23 och kol 1:17-18

  §             a)  Vilken bild används här för att beskriva den kristna gemenskapen?

  §            b)  Vilken funktion har Kristus i den bilden?

  §            c)  Vad innebär den funktionen i förhållande till de andra lemmarna?

  5) Läs 1 Kor 12:12-27

  §            a)  Vad kan vi lära oss här om vårt förhållande till de andra lemmarna i kroppen? (om enhet, konkurrans, acceptera varandra, avundsjuka, kritik, omsorg)

  §           b)  Vad är Guds tanke om förhållandet i kroppen? v.25-26

  §          c)  Tycker du det fungerar på det sättet i den gemenskap som du tillhör?

  §          d)  Om det inte gör det, vad kan du göra för att komma närmare det Gud har tänkt?

  6) Läs Ef 4:11-15

  §           a)  Vilka olika tjänstegåvor möter du här?

  §          b)  Vem är det som ger dessa gåvor till församlingen? v.11

  §          c)  Vad är syftet med dessa gåvor? v.12-13

  §         d)  Hur blir kroppen uppbyggd? v.16


  SAMMANFATTNING
  Att bli en kristen innebär att födas in i ett sammanhang, Kristi kropp. Där har vi möjlighet att både ge och få hjälp, styrka och kärlek.
  Där kan vi också finna vår speciella tjänstegåva så vi kan leva i harmoni med huvudet (Kristus) och de andra lemmarna (våra medkristna)

  Inga kommentarer: