9 nov. 2020

Ny bok av Anders Gärdeborn

 


Bibelkronologi för den sista generationens kristna
av Anders Gärdeborn. 80:- + porto. 40 sidor i A4-format

Du kan beställa den genom att maila till info@rupeba.se eller i webbshopen.

Häftet innehåller en bibelkronologi omfattande tidsatta händelser i Guds frälsningshistoria allt från skapelsen till evigheten. Kronologin hämtar alla sina tidsuppgifter från Skriften, och den är komplett, exakt och verifierad. En viktig händelse i kronologin är Jesu återkomst till jorden, och den kommer att inträffa 5999 år efter skapelsen. Häftet gör också en beräkning av vad detta årtal motsvarar uttryckt som år efter Kristus, men här blir inte noggrannheten densamma eftersom en sådan omräkning måste innehålla åtminstone en utombibliska tidsuppgift. 

Du kan också lyssna på Anders Gärdeborn på hans YouTube-kanal: Bibelkanalen.

Inga kommentarer: