17 nov. 2020

Hur hotas kristenheten under coronapandemin?


- Per Ewert i Världen idag -
Här ligger också en varning till kristenheten. Vad betyder det för församlingsgemenskapen när medlemmar tvingas till veckor, månader, ja, kanske ännu längre utan återkommande mötesplatser? Det händer något i människan när vi separeras från varandra, när webb­gudstjänster med tiden inte kan fylla våra behov, och vi omärkligt kan halka över i en mer sekulär vardagspuls. 

Den första församlingen i Apostlagärningarna kännetecknades av att de möttes varje dag i templet och i hemmen, och deras liv präglades av fyra företeelser: undervisningen, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönen. Något av detta kan vi i viss mån hålla levande via böcker, inspelningar och enskild andakt. Men utan fysiska möten riskerar alla dessa bärande inslag i församlingens liv att vissna bort.  

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/hur-hotas-kristenheten-under-coronapandemin/reptjv!JoGRAdRIG2EQePJlKy3U0A/

Inga kommentarer: