7 dec. 2017

Adventskalendern den 7 decemberTVÄTTADE KLÄDER

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 7
 "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. (Upp 7:13-14 FB)

Här talas det om en oräknelig skara i himlen. Av alla folkslag, länder och språk (v.9). På frågan vilka det är blir svaret att det är dem som tvättat sin kläder i lammets blod. Att tvätta sina kläder i lammets blod handlar om att ta emot förlåtelse, "Jesu, hans sons blod renar oss från all synd" (1 Joh 1:7).

Vår tid präglas av relativism där alla "sanningar" kan vara lika sanna och där det inte finns något som är rätt eller fel, därför att alla handlingar kan vara lika rätta.

Om alla handlingar är lika rätta finns det ingenting som är synd. Finns det ingen synd finns inte längre något behov för förlåtelse. Och har vi inte behov av förlåtelse, diskvalificerar vi oss själva från att vara med i den grupp människor som tvättat sina kläder i lammets blod.

Men alla dem som tar Guds ord på allvar och ser och bekänner sin egen synd får ta emot förlåtelse från Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag (2 Pet 3:11)    ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt
144.000 människor på jorden som märks med ett sigill som Guds tjänare - Vers 1-8
En oräknelig skara i himlen som prisar Gud - Vers 9-17

Kommentar:
Här kommer vi till en paus i öppnandet av de sju sigillen. Sex av dem är öppna och en order går ut från himlen att hålla tillbaka ödeläggelsen till dess Guds tjänare har blivit märkta med ett sigill på pannan. Dessa 144.00 betecknas som judar, 12.0000 ur varje stam.

Samtidigt som Guds tjänare märks ut på jorden får vi en inblick i himlen. Gruppen i himlen är mycket större än den som är på jorden. Den är så stor så den betecknas som oräknelig (vers 9). De står inför Lammet iklädda vita kläder och tillbeder Gud. Gruppen i himlen måste vara alla de kristna som blev uppryckta före vedermödan (1 Tess 4:17). De har kommit ur "det stora lidandet" (vers 14).

Kvalifikationen att få vara med där är att "de har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod." (vers14).

I kommentaren till Kapitel fyra skrev jag:
´Kapitel fyra börjar med en öppen dörr in i himlen och en röst som säger "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter". Här byter Uppenbarelseboken utkikspunkt. De första tre kapitlen är från ett jordiskt perspektiv, i kapitel fyra ser vi händelserna från ett himmelskt perspektiv.
   Det står bara två gånger i Uppenbarelseboken att himlen öppnas. Den andra gången är i Upp 19:11, där det talas om Jesu återkomst tillsammans med himmelens härskaror.
   Man kan tänka sig att de tre första kapitlen handlar om församlingen på jorden. I kapitel fyra inträffar uppryckelsen som vi kan läsa om i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-18. Därefter kommer den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. I kapitel 19, vers 11, i Uppenbarelseboken kommer Jesus tillbaka till jorden och upprättar sitt fridsrike och därefter kommer den yttersta domen och en ny himmel och en ny jord (se översikten över kapitlen i Uppenbarelseboken nedan).´

Om denna tolkning är riktig är det logiskt att de som inte blev med under uppryckelsen, och som blivit kristna efter det, märks med Guds sigill medan den stora vedermödan tar en paus (vers 3).

Den uppryckta församlingen finns samtidigt logiskt i himlen. De är människor från "alla folkslag och stammar och länder och språk" (vers 9)

Då Jesus talar om den sista tiden i Matteus 24, talar han framförallt om tre saker:

1/ Det kommer att bli en svår tid under den sista tiden med stora lidanden för jordens befolkning.

2/ Denna period avslutas med att Jesus kommer tillbaka synligt till jorden och alla ska se honom.

3/ Men Jesus talar också om en situation där människor bara försvinner: två män ska var ute på åkern och en av dem ska tas bort och en lämnas kvar, två kvinnor ska mala vid samma kvarn och en ska tas med, den andra lämnas kvar.

Vid det ena tillfället kommer Jesus tillbaka till jorden och vid det andra tillfället hämtar Jesus något från jorden. Frågan som många diskuterar är om uppryckelsen ska ske före, under eller efter den stora Vedermödan.

Som framgår av undervisningen här, menar jag att det mesta pekar på att Jesus hämtar de sina före den stora Vedermödan. Jesus säger även att det ska bli på den dagen som det var på Noas dagar och på Lots dagar. Hur var det då? Jo Gud tog först bort de sina och sedan kom ödeläggelsen.


Till eftertanke:
- Hur tänker du om de sista tiderna? Hur tänker du dig att Jesu tillkommelse kommer att gå till?
- Vilka tankar väcker läsandet om den stora Vedermödan hos dig?

Inga kommentarer: