2 dec. 2017

Adventskalendern den 2 december
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 2
"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat." (Upp 2:17 FB)

Under Israels barns ökenvandring försåg Herren dem med en portion manna varje dag för att kunna överleva. Men de måste själva gå ut och plocka mannat för dagen.

Så är det också med Guds ord. Gud vill ge oss vårt dagliga ord att leva på. Men vi måste själva gå ut och plocka det.

Då du läser din dagliga bibelläsning, fråga Gud vad som är ditt manna för dagen. Det finns där någonstans i det kapitel du läser. Du kanske måste läsa kapitlet flera gånger innan du upptäcker det som är ditt personliga manna för just den dagen.

Den Helige Ande vill att du ska höra vad han säger. Ett ord till uppmuntran, ett ord till vägledning, ett ord till tillrättavisning eller ett ord till tröst. Ett löfte att ta till dig eller en bön att be. Han vill ge dig av det dolda mannat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tala Herre, din tjänare hör.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Kapitlet innehåller de fyra första breven till församlingarna i Mindre Asien.
v.1-7 Brevet till Efesos
v.8-11 Brevet till Smyrna
v.12-17 Brevet till Pergamon
v.18-29 Brevet till Tyatira

Kommentar
De flesta av de sju breven till församlingarna följer den här mallen:
- Något positivt om församlingen
- Något som inte är bra i församlingen
- Råd till församlingen
Gemensamt för breven är att de avslutas med orden "Den som har öron hör vad Andens säger till församlingen".
   Vem är det som kan höra vad Anden säger? Här handlar det inte om våra yttre öron utan om de "öron" vi har i vår ande. Jesus säger att alla som är Hans kan känna igen Hans stämma (Joh 10:27)

Till eftertanke:
1/ Gå igenom vart och ett av de fyra breven i detta kapitel och skriv ned för varje församling:
- Vad som är positivt
- Vad som är negativt
- Vilket råd församlingen får

2/ Då du läser igenom budskapen till dessa församlingar, kan du känna då igen något i beskrivningarna?
- i en församling du tillhör eller känner till?
- i ditt eget liv?

Inga kommentarer: