9 jan. 2021

Inför söndagen - Söndagen efter trettondagen: JESU DOP


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Jesaja kapitel 42, vers 1-7

Detta är min tjänare som jag ger kraft,
min utvalde som jag har kär.
Jag låter min ande komma över honom,
han skall föra ut rätten till folken.

Han ropar inte, han höjer inte rösten,
hans stämma hörs inte på gatorna.

Det knäckta strået bryter han inte av,
den tynande lågan släcker han inte.
Trofast skall han föra ut rätten.

Han skall inte tyna bort eller knäckas,
innan han fört rätten till seger på jorden.
Fjärran länder väntar på hans undervisning.
Så säger Gud, Herren,
han som har skapat himlen och spänt upp den,
brett ut jorden med allt vad den alstrar,
han som gett liv åt människorna där,
livsande åt dem som vandrar på jorden:

Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,
jag tar dig vid handen och skyddar dig.
Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk
till ett ljus för de andra folken.

Du skall öppna de blindas ögon
och befria de fångna ur fängelset,
ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.

FRÅN APOSTLAGÄRNINGARNA

Apostlagärningarna kapitel 18, vers 24-25 - kapitel 19, vers 6

Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg, och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes-dopet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När Priscilla och Aquila hade hört honom tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. När han sedan ville fara över till Achaia uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Achaia blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende, ty han vederlade judarna energiskt, och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias. Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: ”Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande.” — ”Vilket dop blev ni då döpta med?” frågade Paulus, och de svarade: ”Johannes-dopet.” Paulus sade: ”Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus.” Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem kom den heliga anden över dem, och de talade med tungor och profeterade.

FRÅN EVANGELIERNA

Matteusevangeliet kapitel 3, vers 13-17

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom.
Men Johannes ville hindra honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.”
Jesus svarade: ”Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Då lät han det ske.
När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.
Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 89, vers 20-29

Du talade en gång i en syn,
du sade till dina trogna:
”Jag kröner en hjälte,
jag upphöjer en yngling ur folket.

Jag har funnit David, min tjänare,
och smort honom med min heliga olja.

Min hand skall vara hans fasta stöd,
min arm skall ge honom styrka.

Ingen fiende skall överrumpla honom,
ingen våldsman skall kuva honom.

Jag skall krossa alla fiender i hans väg
och slå ner dem som hatar honom.

Min trofasthet och nåd skall följa honom,
i mitt namn vinner han seger.

Jag skall lägga havet under hans hand,
floderna under hans välde.

Han skall säga: Du är min fader,
min Gud och min räddande klippa.

Han skall vara min förstfödde,
den högste bland jordens kungar.

För evigt skall jag visa honom nåd,
mitt förbund med honom skall stå fast.

Inga kommentarer: