4 jan. 2021

UTMANINGEN 4 jan - 2 Krön 27

 


VANDRA MED FASTA STEG

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 27
Läs bibeltexten här

"Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför HERREN, sin Gud." (2 Krön 27:6 FB)

 Jotam blev kung efter Ussia. Det berättas inte så väldigt mycket om Jotam, bara ett litet kapitel med nio verser.

Men ändå får vi veta något om vem Jotam var:
- Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (v.2)
- Han vandrade med fasta steg inför Herren (v.6)

Gör du och jag det som är rätt i Herrens ögon?
Vandrar vi med fasta steg inför Herren?


Det allra bästa är att vandra med fasta steg inför Herren. Men Gud kan också använda den som inte vandrar med fasta steg, utan vinglar lite. Men det är en mycket besvärligare väg att vandra, och dessutom är den mycket längre än om man inte vinglar.


Alltså, Gud kan använda den som vinglar, men bäst är att vandra med fasta steg inför Herren. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vandra med fasta steg inför Herren
_______________
Innehåll:

Jotam blir kung i Juda och gjorde det som var rätt i Herren ögon.
Han byggde städer i Juda bergsbygd och förde framgångsrikt krig mot ammoreerna.

Varför blev Jotam mäktig? Han blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför Herren.

Kommentar:
Jotam regerade i 16 år, ca 750-735 f.Kr., och han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Han befäste Juda och vann ett krig mot ammoniterna. Ammoniterna fick efter kriget betala ett stort krigsskadestånd till Juda under flera år.

Men även om Jotam gjorde det som var rätt i Herrens ögon fortsatte folket att göra det som var ont. Jesaja beskriver situationen i Juda under Jotams tid:
Jesaja kap 1: Herrens klagan över trolösa Juda.
Jesaja kap 2: "De är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De sluter förbud med främmande folk" (vers 6)
Jesaja kap 3: Straffdom över Juda och Jerusalem
Jesaja kap 5: Domsord över ogudaktigheten

Till eftertanke:
- Vad innebär det att vandra med fasta steg inför Herren? Då det gäller dina tankar, dina ord och ditt handlande? Då det gäller ditt böneliv? Du kan också hämta inspiration till ditt svar i Psalm 1 och Psalm 119:9+105.

Inga kommentarer: