12 jan. 2021

UTMANINGEN 12 jan - 2 Krön 35

ORDNING OCH REDA I GUDS HUS

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 35
Läs bibeltexten här

Prästerna, Arons söner, var upptagna ända till natten med att offra brännoffret och fettstyckena. Därför måste leviterna laga till både åt sig själva och åt prästerna, Arons söner. Sångarna, Asafs ättlingar, stod på sin plats, som David, Asaf, Heman och kungens siare Jedutun hade befallt, och dörrvaktarna stod var och en vid sin port. De behövde inte gå ifrån sin tjänstgöring, ty deras bröder, leviterna, lagade till åt dem. Så blev den dagen allt ordnat för HERRENS tjänst
" (2 Krön 35:14-16 FB)

Josia återinrättade tempeltjänsten. Man firade påskhögtid och en sådan påskhögtid hade inte firats i Jerusalem sedan profeten Samuels tid (vers 18).

Var och en hade sin speciella uppgift: prästerna, dörrvaktarna och sångarna.

Dessutom skickade Josia ut helgade människor i hela Israel för att undervisa (vers 3).

Vi är även idag i stort behov av helgade människor i Sverige som undervisar folket i Guds ord.

Kanske du är en av dem? Idag finns stora möjligheter att finnas med och förkunna Guds ord. I samtal med människor, i gudstjänster och på internet. Möjligheterna har aldrig varit större än idag att kommunicera ut budskapet. Men vi måste ha människor som tar tillfället.

Vi har budskapet som kan förvandla och upprätta människor genom frälsningen och förlåtelsen genom Jesus. Men en växande del av människorna i vårt land har inte mötts av budskapet på ett sätt som de kan ta emot det på. Vad kan jag göra för att nå fram till människor som inte fått höra om Jesu förvandlande kraft?

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad kan jag göra för att nå fram till människor som inte fått höra om Jesu förvandlande kraft?
_________________
Innehåll:
- Vers 1-19
Josia insätter människor för att förbereda och genomföra påskhögtiden i Jerusalem.
- Vers 20-27

Josia dör i ett slag i Megiddo och sörjs av folket.

Kommentar:
Inför påskfirandet flyttade man arken till sin plats i Templet "den ska inte längre vara en börda på era axlar" (vers 3). På Mose tid var det leviternas uppgift att bära arken. Under de tidigare ogudaktiga kungarna hade förmodligen arken flyttats omkring till olika ställen. Under den tiden använda man till och med Templet till avgudadyrkan (33:4).

Josias påskfirande var storartat.
En sådan påskhögtid hade inte firats i Jerusalem sedan profeten Samuels tid (vers 18). Något liknande kan vi läsa om Hiskias påskhögtid (30:26). Josias påsk överträffade uppenbarligen Hiskias påskfirande.

Egyptens kung Neko var på väg för att strida mot babylonierna som ansatte assyrierna hårt. För att komma till områdena norr om Juda, måste egyptierna passera Juda. Kung Neko sökte inte strid med Josia, men Josia stödde babylonierna och ställde upp till strid mot kung Neko. Där blev Josia träffad av en pil som ledde till hans död (vers 24).

Hela Juda sörjde Josia. Jeremia och många fler sjöng sorgesånger över Josia. Jeremia skrev senare Klagovisorna, men Jeremias sorgesång över Josia finns inte med där.

Till eftertanke:
Josia hade ingått ett förbund med Herren att de skulle hålla fast vid hans bud (34:31). Josia sände också ut leviterna i hela landet för att undervisa folket.
Kunskapen om Guds ord är förmodligen mycket sämre bland människor i vårt land idag än det var i Juda på Josias tid. Vi behöver människor idag som sprider kunskapen i Guds ord. Där finner man löften om frälsning, förlåtelse, upprättelse och evigt liv."Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar?" (Rom 10:14)
- Vad kan jag göra för att sprida kunskapen om Guds Ord?
-
Vad kan jag göra för att nå fram till människor som inte fått höra om Jesu förvandlande kraft?

 

Inga kommentarer: