11 jan. 2021

UTMANINGEN 11 jan - 2 Krön 34

 GUDS ORD ÅTERUPPTÄCKT

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 34
Läs bibeltexten här

"När de tog ut pengarna som hade flutit in till HERRENS hus, fann prästen Hilkia HERRENS lagbok, som hade blivit given genom Mose.  Då sade Hilkia till skrivaren Safan: "Jag har funnit lagboken i HERRENS hus." (2 Krön 34:14-15 FB)

Josia blir kung i Juda och han gör det som är rätt i Guds ögon (vers 2). Han rensar bort avgudarna och och restaurerar Templet.

Då de arbetade med renoveringen av Templet fann de Herrens lagbok som hade varit bortglömd i många år. Skrivaren Safan läste högt ur lagboken för kung Josia, och kungen blev förtvivlad. Han såg att man inte på många år hade levt efter Guds ord (vers 19). Han utbrister: "Herrens vrede är stor... därför att våra fäder inte har hållit HERRENS ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok."(vers 21)

Kung Josia bad om förlåtelse för sitt folk och Herren svarade: "Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord... har jag också hört dig, säger HERREN." (vers 27)

Josia ingår sedan ett förbund med Herren att de skulle hålla fast vid hans bud och följa hans vittnesbörd av hela sitt hjärta och av hela sin kraft (vers 31).

Det finns en Bibel i de flesta svenska hem idag. De flesta kanske är olästa och bortglömda. Står det en bortglömd Bibel i din bokhylla? Är det inte på tiden att du återupptäcker Guds ord och börjar läsa det?

Kanske måste du göra som Josia och be om förlåtelse för att du tagit så lätt på hans ord. Kanske ska du också gå in i ett förbund med Herren där du förbinder dig att hålla dig till hans ord av hela ditt hjärta.

Många kristna och många kyrkor i vårt land har medvetet gått emot Guds ord på flera punkter och anpassat sig till de värderingar som är politiskt korrekta idag.

Josias beslut att återupptäcka och återvända till Guds ord ledde till väckelse bland folket. Finns det någon i dag som vill stå upp och hjälpa folket att återupptäcka Bibelns sanningar?

Där finns löften om frälsning, förlåtelse, kraft och befrielse genom den Helige Ande. Löftena och kraften i Guds ord måste återupptäckas i varje generation så att kristendomen inte reduceras till en vacker kraftlös tradition. Vill du vara med och återupptäcka Guds ord?

- Mannakorn att tugga på under dagen:  Hur kan jag medverka till att Guds ord blir återupptäckt i min generation?

______________________
Innehåll:
Josia blir kung och gör det som är rätt i Herrens ögon.
Han river ned avgudaaltaren och börjar restaurera Guds tempel.
Under restaureringen upptäcker man Herrens lagbok och ser hur långt från Guds ord man har hamnat.

Josia ber Gud om förlåtelse och Gud låter folket på nytt ingå förbund med Herren.

Kommentar:
Josia blir kung och regerar ca 640-609 f.Kr. Josia rensade ut alla avgudarna och påbörjade ett omfattande reparationsarbete på Templet. Där fann man Herrens lagbok som hade blivit given genom Moses (vers 14).
I Egypten och Mesopotamien gömde man vid tempelbyggen ibland viktiga dokument i muren eller grunden för att bevara dem till kommande generationer. Det är möjligt att Salomo hade gjort på samma sätt vid tempelbygget.

Då man redogjorde för Josia om hur reparationsarbetet fortskred nämnde man till slut "Prästen Hilkia har gett mig en bok" (vers 18). Då man läste ur boken blev Josia förskräckt och rev sönder sina kläder. Man läste förmodligen från femte Moseboken 28:15f om de förbannelser som skulle komma över folket om man inte skulle hålla fast vid och följa Guds lag. Josia sände då bud till profetissan Hulda och hon bekräftade att de förbannelser som stod i lagboken skulle uppfyllas, men eftersom Josia hade ödmjukat sitt hjärta och omvänt folket till Herren, kommer förbannelsen inte att uppfyllas under Josias livstid (vers 26-28).

Josia, tillsammans med folket, slöt ett förbund med Herren att de skulle följa Herren och hålla hans bud av hela sitt hjärta "Och så länge han (Josia) levde vek de inte av från Herren, sina fäders Gud" (vers33).

Till eftertanke:
I detta kapitel ser vi  hur bibelordet blir läst - förstått - åtlytt.
Dessa tre hållpunkter är viktiga också för oss. Bibelläsningen måste få innehålla dessa stationer för att få betydelse för oss:

VAD STÅR DET? - Läsa
Det är själva läsningen av Guds ord. Vi tar emot innehållet i Guds Ord.

VAD BETYDER DET? - Förstå
Här får vi ta tid att begrunda Guds Ord (Psalm 1:2) och förbli i det (Joh 8:31). För att förstå Guds Ord behöver vi den Helige Andes hjälp "Man kan aldrig tyda en profetia i skriften på egen hand" 2 Petr 1:20).

VAD SKA JAG GÖRA MED DET? - Lyda
Det hjälper inte att läsa Ordet och förstå det, vi måste också lyda det. I Jesu berättelse om de två husbyggarna hade dåren läst lika mycket som den vise mannen (Matt 7:24-29). Skillnaden var att den vise mannen inte bara läste utan också var lydig det han hade läst.

Inga kommentarer: