8 jan. 2021

UTMANINGEN 8 jan - 2 Krön 31


AV HELA HJÄRTAT


Bibelläsning: Andra Krönikeboken 31
Läs bibeltexten här

"Allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik." (2 Krön 31:21 FB)


Hiskia fortsätter sitt arbete med att rensa ut avgudarna och bygga upp tempeltjänsten. Han befallde folket att de skulle ge prästerna och leviterna vad de behövde, för att de skulle kunna hålla fast vid Herrens undervisning (vers 4).

I den sista versen i kapitlet ser vi nyckeln till ett framgångsrikt liv: i allt han gjorde, i praktiska saker såväl som då det gällde Guds ord, sökte han Gud av hela sitt hjärta.

Det är det Gud söker. Gud söker det som är helhjärtat. Han hatar det halvhjärtade. Det är antingen-eller som gäller. 


Det största budet gäller fortfarande idag: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet" (Matt 22:37-38) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Ett odelat hjärta åt Herren. Vad innebär det i mitt liv? 
_________________
Innehåll:

Hiskia fortsätter med reformarbetet. 

Kommentar:
Då påskhögtiden var över drog alla deltagarna runt i landet och slog sönder asherapålarna och bröt ner offerhöjderna i hela Juda
, Benjamin, Efraim och Manasse (vers 1). Ashera var en babylonisk fruktbarhetsgudinna.

Hiskia återinförde tiondegivandet (vers 5) och var mån om prästernas och leviternas försörjning, så att de kunde hålla fast vid Herrens undervisning (vers 4).

Allt Hiskia gjorde för Herren, gjorde han av hela sitt hjärta (vers 21). 

Till eftertanke:
Hiskia kan på många sätt vara ett föredöme för oss. Var skulle du placera dig själv i en skala 1-5 i de områden som nämns i detta kapitel.
Hiskia avskaffade avgudarna.
-I vilken utsträckning har du avskaffat dina personliga "avgudar".
Hiskia var noga med hålla fast vid Herrens undervisning.
-Hur är det i mitt liv med att till mig och lyda Guds ord?
Hiskia införde på nytt tiondegivandet
-Hur är det med min givmildhet till församlingen och till dem som lider?
Hiskia utförde sin tjänst "av hela sitt hjärta"
-Hur är det i min tjänst för Gud?

Inga kommentarer: