8 jan. 2021

Vem vill jag vara?

 


- Januari 2011-
Företag och föreningar lägger ofta ned stor energi på att formulera en affärsidé, ett "Mission Statement". Ett Mission Statement vill tydliggöra vad man ska fokusera på. Det ska vara så kort som möjligt för att man ska kunna komma i håg det. Det ska svara på frågorna: Vem är vi? Vad vill vi vara för vem? På vilket sätt vill vi utföra det vi är till för att utföra?

Så här i årets början kan det vara bra att formulera ett personligt Mission Statement. Att göra sin "kallelse och utkorelse fast" (2 Petr 1:10). Några frågor som kan hjälpa mig att formulera mitt Mission Statement kan vara:
-Vem (vilken slags person) vill jag vara?
-Vad är mitt uppdrag här i livet? Vad vill jag åstadkomma med mitt liv?
-För vem vill jag vara det?
-På vilket sätt ska jag sträva mot det målet?

Om jag har formulerat ett Mission Statement för året eller för livet så är det ofta mycket lättare att ta en del beslut i vardagslivet. Jag har då redan bestämt vad jag vill lägga min tid och energi på och kanske valt bort andra saker.

Paulus brukar inleda sina brev med någon form av Mission Statement. Han skriver: "Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium" (Rom 1:1). Han visste vem han var och varför. Han kunde fokusera och behövde inte slösa bort energi och tid på fel saker.

Mitt Mission Statement är:
"Jag vill leva nära Jesus, lära känna honom bättre och lyssna till vad han säger till mig.
Jag vill leva mitt liv så att mitt liv väcker en törst hos människor jag möter att överlåta sig till Jesus och bli hans lärjungar"


Det var Paulus Mission statement och mitt. Hur lyder ditt?

/PB

PS
Om du möter mig och tycker att jag inte lever efter mitt Mission Statement, var snäll och påminn mig om vem jag vill vara.

Inga kommentarer: