11 jan. 2021

Jesus i Gamla Testamentet


 - Från Jesus.se -

INTRODUKTION
Gamla Testamentet är den första delen i den kristna bibeln och brukar förkortas GT. Detta är judendomens heliga skriftsamling och den består av tre huvuddelar: Lagen, Profeterna och Skrifterna (vilket på hebreiska förkortas med ordet Tanach). Den kristna bibeln har samma böcker men i en annan ordning: från historiska böcker (1 Mosebok och framåt), poetiska böcker (Job och framåt) till det man kallar profetböckerna (Jesaja och fram till GT:s sista bok Malaki).

Även den hebreiska bibeln (Gamla Testamentet) berättar om Jesus. Själv menade Jesus att det som stod i de heliga skrifterna om honom var det viktigaste vittnesmålet – för de berättade mycket tydligt vem han var: ”Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt … Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade … Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Och Fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig … [Skrifterna] vittnar om mig … Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev” (Joh 5:31-46).

Läs mer här: https://www.jesus.se/vem-ar-jesus/jesus-i-gamla-testamentet/

Inga kommentarer: