5 jan. 2021

UTMANINGEN 5 jan - 2 Krön 28


 AVGUDADYRKAN

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 28
Läs bibeltexten här

"Ahas var tjugo år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i HERRENS ögon så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels kungar. Han gjorde också gjutna avgudabilder åt baalerna. Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd." ( 2 Krön 28:1-4 FB)

Ahas vandrade bort från Herrens väg och vände sig till avgudarna. Han offrade till och med sina egna barn för att blidka avgudarna.

Ahas såg att det gick väl för arameerna och gick då över till att dyrka deras gudar (vers 23) och stängde igen dörrarna till Herrens hus (vers 24).


Under Ahas regeringstid gick det dåligt. Han blev besegrad och kuvad av den ene efter den andre. Orsaken till att det gick så dåligt kan man också läsa i kapitlet: "Detta skedde därför att de hade övergivit Herren" (vers 6). Detta skedde "därför att han var orsak till lössläppthet i Juda och var trolös mot Herren" (vers 19).


Ahas var trolös mot Herren. Han vände sig till de gudar och tankemönster som för tillfället såg ut att vara de mest framträdande.


Hur är det med församlingen och Guds folk idag? Är vi trofasta mot Herren och hans ord? Eller överger vi det Herren har sagt för att anpassa oss till de tankar som för tillfället verkar mest framträdande?


Herren har inte kallat sitt folk till att anpassa sig efter denna världen. Tvärtom ska vi låta oss bli förvandlade så att vi kan förvandla världen. "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2 FB) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Anpassa er inte till denna världen. 

____________________

Innehåll:
- Vers 1-4
Ahas blir kung i Juda men gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon.

- Vers 5-8
Ahas besegras av Aram och Israel
- Vers 9-21

Profeten Oded profeterar mot Israel och får dem att ge tillbaka krigsbytet till Juda.

- Vers 22-27

Ahas försyndelser och död

Kommentar:
Jotam lämnade efter sig ett mäktigt rike, men under de 16 år som Ahas var kung (732-715 f.Kr.) raserades hela riket.
-Den arameiske kung besegrade Juda och tog folket till fånga till Damaskus.
-Israel tog 200.000 fångar och förde dem till Samaria. (Genom profeten Obed fick fångarna senare återvända till Juda).
-Kung Ahas bad Assyrien om hjälp, men Assyrien anföll Juda och tog med sig rikedomarna från Herrens hus och kungapalatset.
-Filisteerna i väster anföll också Juda och la under sig flera städer i Juda.

Alla motgångar som Ahas mötte gjorde inte att han sökte sig tillbaka till Herren. Tvärtom började man dyrka de arameiska gudarna, eftersom de hade hjälpt aramenierna att besegra Juda. Man gjorde sig altaren i varje gathörn i Jerusalem och stängde igen dörrarna till Herrens hus.

Profeten Jesaja förkunnade under denna tid tröst och vägledning till Ahas och Juda (Jes kap.7-8).

Till eftertanke:
Kung Ahas tog till sig alla möjliga avgudar och religiösa seder från de anfallande folken eftersom de såg ut att ge dem seger. Men resultatet blev omvänt.
-Hur är det med Guds församling i Sverige idag? Har vi anpassat oss till de värderingar som råder i samhället och övergivit delar av den kristna tron?
-Har vi börjat öppna våra kyrkor för främmande religioner?

Inga kommentarer: