7 jan. 2021

Hur är det med troheten mot Guds Ord?


Jag skrev igår ett inlägg om att Ta Gud på orden. Jag har otaliga gånger talat och skrivit om hur bibelläsningen och bibeltroheten dramatiskt har minskat i Sverige de senaste hundra åren. 

Anders Gerdmar, teol dr och docent i Nya testamentets exegetik, fick ett budskap från Herren inför det nya året. Där talar han även om vårt förhållande till Guds Ord:

"Hur förhåller vi oss till Guds ord, som är ett svärd? Ordet åtskiljer ett ytligt religiöst väsende, en gudstjänst som klarar sig utan den helige Ande, och äkta tillbedjan. Ordets svärd går rakt genom kristenheten och sedan 2018 har delningen blivit allt tydligare.

Samfund öppnar för syndig sexuell livsstil och upplösning av det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna, och hör inte Guds inträngande ifrågasättande av skilsmässa, sambo och homosexuell utlevnad, utan till och med hånar det som ”underlivsfrågor”. Vilka ord vi än hittar på för att komma ifrån Guds heliga vilja dömer han i alla fall i enlighet med sitt Ord. 

Världens väsende har trängt djupt in i kyrkorna. Den ohyggliga frukten av den sexuella revolutionen, med över hundra aborter per dag, samlar en blodskuld över Sverige.   

Svärdet går när det gäller troheten mot Guds ord. Den är ingen akademisk fråga utan en andlig. Vi skulle upprätta trons lydnad, men om blivande predikanter får lära sig tvivla på Ordet, formas framtida generationer av olydnad för Guds vilja." 

Du kan läsa budskapet i sin helhet här: https://www.varldenidag.se/debatt/ett-svard-kommer-att-ga-genom-svensk-kristenhet-under-2021/reptks!v0@Xxp0M7mkrKtpy7xUA/

Inga kommentarer: