14 jan. 2021

Översikt över Esra bok

 

ESRA


Esras bok fortsätter där Krönikeböckerna slutar. Boken skildrar hur den första gruppen deporterade judar återvänder från den babyloniska fångenskapen år 538. Den räknar upp vilka som återvände och berättar om deras återkomst, uppförandet av ett nytt tempel i Jerusalem och dess invigning. 

Kap 1-6  Återvändandet under Serubbabel
Grunden till Templet läggs
Tempelbygget upphör på grund av motstånd

Kap 7-10  Återvändandet under Esra
Folkets synd och Esras sorg
Folket ånger och dess konsekvenser


Inga kommentarer: