13 jan. 2021

Är svensk kristenhet beredd offra sin ”Isak”?


Bildtext: Tänk om Herren vill utmana oss alla med vårt eget personliga ”Isakoffer”? Att Herren ställer frågan till oss var och en: Hur viktig är jag egentligen för er? undrar Olof Edsinger. Foto: Pixabay

- Olof Edsinger i Världen idag -
En av de senaste veckornas mest lästa texter på Världen idags hemsida är Anders Gerdmars artikel med rubriken ”Ett svärd kommer att gå genom svensk kristenhet under 2021”. Gerdmar inbjuder oss här att pröva att profetiskt tilltal han fått till sig, och som kallar Guds folk till ödmjukhet, omvändelse och lydnad för Guds ord.

Av responsen att döma är det många som upplever tilltalet som relevant. Klart är att det ligger i linje med andra hälsningar som har delats till Sverige de senaste åren. Inte minst ligger det i linje med vad som står att läsa i Bibelns egna texter. Även jag bärs av en övertygelse att det är förkrosselse och nöd för de förlorade som är vägen framåt mot den andliga soluppgång som Gerdmar tyckte sig se i visionens slut.

Det som är vår ständiga frestelse som Guds folk är ju annars att vi som syndare vill sätta andra saker än Herren och hans vilja i främsta rummet. Med Bibelns språkbruk kallas detta för ”avgudar”, och det vi alla behöver ha klart för oss är att avgudar kan handla om sådant som i grunden är bra och Guds gåvor till oss människor. Problemet uppstår när vi sätter dem ovanför Herren själv.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/ar-svensk-kristenhet-beredd-offra-sin-isak/reptlp!kPfj@UUi5RhgQPkqBPb82w/

Inga kommentarer: