14 jan. 2021

UTMANINGEN 14 jan - Esra 1

 


BYGGA UPP HERRENS HUS

Bibelläsning: Esra 1
Läs bibeltexten här

"...alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig beredda att bygga upp Herrens hus..."  (Esra 1:5 FB)

Esras bok börjar på samma sätt som Andra Krönikeboken slutar. Kung Koresh proklamerar att Gud har befallt honom att bygga upp Herrens hus i Jerusalem.

Efter många år i den babyloniska fångenskapen kom äntligen budskapet att det nu var dags att återvända till Jerusalem och bygga upp templet igen.

Alla hade möjlighet att återvända men alla gjorde inte det. De som återvände var "De vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig beredda" (vers 5)

Den kristna församlingen i Sverige har under många år varit på defensiven. Antalet medlemmar har minskat och många röster har höjts för att man inte bör ge utrymme för kristen tro i politiken och i det offentliga rummet.


Men Gud vill idag påverka många sinnen för att på nytt bygga upp "Herrens hus" i Sverige.
-På vilket sätt påverkar Guds Ande dig att bygga?
-Vilken insats inspirerar Gud dig att göra i Guds församling?

Gud vill på nytt bygga upp sin församling och han vill att du ska vara med. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vilken insats inspirerar Gud mig att göra i Guds församling?

_________________
Innehåll:
-Kungen i Persien öppnar möjlighet för de judar som vill återvända till Jerusalem och återuppbygga templet.

-De vilkas sinne Gud hade påverkat gör sig beredda. De får med sig silver och guld som blev bortrövat vid Jerusalems förstöring.

Kommentar:
Koresh var kung i Persien 559-530 f.Kr. I några bibelöversättningar bär han namnet Kyros (Bibel 2000). Uttrycket "Koreshs första regeringsår" syftar på hans första regeringsår i Babel (539 f.Kr.). 

Koresh utfärdade ett toleransedikt som gav alla folk i det väldiga perserriket en viss religionsfrihet. Det dokumentet finns idag bevarat på British Museum.

Då det gäller judarna gav Koresh dessutom en befallning av "himlens Gud" att bygga ett hus åt honom i Jerusalem (vers 2-3 och 2 Krön 36:23). Koresh gav också befallning att judarna skulle få ta med sig de guld- och silverföremål som den babylonske kungen Nebukadnessar tagit med sig vid erövringen av Jerusalem 587 f.Kr. (vers 7-11).

Resan mellan Babel och Jerusalem var ca 130 mil och tog ca två månader om allt fick väl (se 7:9).

Till eftertanke:
De som återvände var "De vilkas sinne Gud hade påverkat".
Gud vill idag påverka många att på nytt bygga upp "Herrens hus" i Sverige och Gud vill att du ska vara med. Det handlar inte bara om byggnaden utan kanske i ännu högre grad att bygga upp församlingen.
-På vilket sätt påverkar Guds Ande dig att bygga?
-Vilken insats inspirerar Gud dig att göra i Guds församling?


Inga kommentarer: