10 jan. 2021

UTMANINGEN 10 jan - 2 Krön 33


 GE AKT PÅ GUDS ORD

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 33
Läs bibeltexten här

"Herren talade till Manasse och hans folk, med de gav inte akt på hans ord" (2 Krön 33:10 FB)

Manasse gjorde det som var ont i Herrens ögon (vers 2). Gud talade till honom, han hörde vad Gud sa men gav inte akt på hans ord.

Hur är det i ditt böneliv? Hör du vad Gud säger? Eller överöser du Gud med dina egna ord och avslutar med att säga "amen" innan du lyssnar in vad Han vill säga till dig. Gud talade till Manasse även om han inte var "Guds bästa barn".

Och om du hör vad Herrens säger, ger du akt på hans ord så att du lyder dem?

Gud har något han vill säga till dig. Det är bara då du ger dig tid att lyssna till Herren och ger akt på hans ord som du kan leva i hans fulla välsignelse.  

- Mannakorn att tugga på under dagen: Tar jag mig tid att bli stilla och lyssna på Guds ord till mig?
_________________
Innehåll:
Manasse blir kung i Juda och han gör det som var ont i Herrens ögon.
Manasse anfalls av assyrierna och förs bort i fångenskap till Babel. Då vänder sig Manasse till Herren och ödmjukar sig inför honom och Herren låter honom vända tillbaka och bli kung i Jerusalem igen.
Manasses son Amon efterträder sin far som kung i Jerusalem.
Han gör det som var ont i Herrens ögon och blir själv dödad av sina tjänare.
Därefter blir Amons son Josia kung i Jerusalem.

Kommentar:
Manasse var bara tolv år då han blev kung och han regerade 55 år i Jerusalem. Han överträffar alla kungar i Juda i ogudaktighet av tillbedjan av avgudarna.

Här kommer en liten provkarta på Manasses gärningar: Han bygde upp offerhöjderna igen, reste altaren åt baalerna, gjorde asherapålar, byggde altaren åt avgudarna i Herrens hus, han lät sina bar gå genom eld, utövade teckentyderi, svartkonst och trolldom, avgudabilderna han hade gjort ställde han upp i Herrens hus. 

Då Herren inte längre kunde stå ut med all ogudaktighet lät han den assyriske kungen komma över Juda. Manasse blev slagen i bojor och han fördes bort som fånge till Babel. 

"Men när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig djupt för sina fäders Gud" (vers 12). Gud hörde hans böner och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Då insåg Manasse att det är Herren som är kung (vers 13). 

Väl hemkommen till Jerusalem avlägsnade Manasse de altaren till de främmande gudarna som han tidigare hade låtit uppföra.

Till eftertanke:
Herren talade till Manasse, men han gav inte akt på Herrens ord.
- Vad innebär det att "ge akt på Herrens ord"?
- Tar du dig tid att bli stilla och lyssna på vad Herren vill säga till dig?

- Hur mycket kan Gud egentligen förlåta? Allt Manasse hade gjort ända tills han blev bortförd var riktat mot Gud. Det var ett totalt brott mot det första budet:
"
Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar". Men då Manasse ber om förlåtelse blir han upprättad igen.Inga kommentarer: