6 jan. 2021

UTMANINGEN 6 jan - 2 Krön 29

 


FÖRBUND

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 29
Läs bibeltexten här

"Hiskia var tjugofem år när han blev kung, och han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Abia och hon var dotter till Sakarja. Han gjorde det som var rätt i HERRENS ögon, alldeles som hans fader David hade gjort." (2 Krön 29:1-2 FB)

Stora delar av 2 Krönikeboken är som att åka berg-och-dalbana. Den ena kungen gör det som inte är rätt i Herrens ögon och landet kommer i svårigheter och folket får lida under förtryck.

Därefter kommer en kung som gör det som är rätt i Herrens ögon och folket upplever framgång, välsignelse och befrielse. Sedan kommer en kung....


Kung Hiskia gör vad han kan för att stabilisera landet och vad som finns i folkets hjärtan. Han säger: "Men nu har jag i sinnet att sluta ett förbund med Herren" (vers 10).


Då man sluter ett förbund har man bestämt sig. Ett förbund innebär att man avger löften och ingår en pakt med någon.


Hur är det med ditt liv?
-Är ditt liv som en berg-och-dalbana som går upp och ner?
-Är ditt liv med Herren som ett samboförhållande? Du vill leva tillsammans med Herren, men utan någon förpliktelse eller löften.
-Är ditt liv med Herren som ett särboförhållande? Du vill leva ditt eget liv, men vill att Herren ska finnas tillgänglig för dig då du vill?
-Är ditt liv med Herren som ett äktenskap? Du ingår en förpliktigande pakt och avger trohetslöften.


Det var det sista alternativet som Hiskia bestämde sig för. Var finns du? Gud vill att du ska ge honom löften: "Ge löften och infria dem åt HERREN, er Gud!" (Ps 76:12) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser mitt förbund med Herren ut?
___________________
Innehåll:

Hiskia blir kung i Juda,

sluter förbund med Herren,

och renar och återinviger templet.

Kommentar
Hiskia regerade i 29 år, ca 715-687 f.Kr. Han öppnade dörrarna till Herrens hus, insatte leviterna och prästerna i sina tjänster och bad dem att rena och återställa Herrens hus.

Därefter offrade man kopiösa mängder av djur. Offer var det sätt på vilket man närmade sig Gud.

-Syndoffret (vers 7f) var för att bringa försoning för folkets synder. Det oskyldiga djuret skulle ta på sig människornas synder. Då man slaktat djuren stänkte man blodet på altaret till försoning med Gud. Det pekar fram mot Jesu död på korset för våra synder "...och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd" (1 Joh 1:7).

-Brännoffret (vers 27f). Då syndens problem var undanröjt genom syndoffret, fortsatte man med brännoffret som brändes helt på altaret. Av brännoffret fick inte prästerna någon del, det var bara för Gud. Brännoffret frambars som tillbedjan, överlåtelse och helgelse med trumpeter och lovsång. Brännoffret avslutades med att kungen böjde knä och allt folket tillbad (vers 29).

-Gemenskapsoffret (vers 31f). I gemenskapsoffret brände man inte offerdjuret som man gjorde i Synd- och Brännoffer. I Gemenskapsoffret åt man en rituell måltid med Gud i tacksamhet för vad han gjort. Måltiden var det yttersta tecknet på gemenskap och samhörighet "Se.jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig" (Upp 3:20)

Till eftertanke
Hiskia sammankallde folket för att ingå förbund med Herren (vers 10)
-Hur ser ditt förbund med Herren ut idag?

Offerkulten avslutades och fullbordades genom Jesus (Hebr 9:12).
-Men hur uttrycker du idag det offren representerade:
Syndoffret. Förlåtelse och försoning för mina synder.
Brännoffret. Överlåtelse av hela mig.
Gemenskapsoffret. Gemenskap med Jesus


Inga kommentarer: