16 okt. 2020

UTMANINGEN 16 okt - 1 Kung 19


ENSAM 

Bibelläsning: Första Kungaboken 19
Läs bibeltexten här

"Jag har verkligen nitälskat för HERREN, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv."  (1 Kung 19:10)

Elia hade varit i stark andlig konfrontation. Han hade genom ett mäktigt ingripande från Gud visat folket vem som verkligen var Gud.


Utmattad efter den andliga konfrontationen känner sig Elia trött, övergiven och ensam. Gud visar på olika sätt sin omsorg om honom och försäkrar Elia att han inte är ensam: "Jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss." (vers 18).


Du kanske också har stått upp för Jesus i något sammanhang och fått tjäna Gud i en andlig konfrontation. Idag kan det till exempel hända att du blivit verbalt avrättat i bloggvärlden efter att ha stått upp för Jesus. Det är inte en ovanlig reaktion att efter en sådan konfrontation känna sig utmattad, trött och övergiven.


Var lugn, du är inte ensam. Acceptera att du är trött just nu. Herren kommer att bekräfta sin närvaro och sin omsorg om dig. Dessutom borde någon av de "7000" höra av sig till dig och bekräfta att de står tillsammans med dig i detta.


Du kanske är en av de tysta "7000" som idag borde höra av dig till den som står utsatt i frontlinjen och som just nu behöver höra att du finns med honom eller henne.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Är det någon som Herren lägger på ditt hjärta som du bör be för och/eller ta kontakt med idag? 

_________________
Innehåll:
- Vers 1-18
En utmattad Elia diskuterar med Herren

- Vers 19-21
Elia kastar sin mantel på Elisha som tecken på att Elisha skall gå i Elias fotspår.

Kommentar:
Elia fastade i fyrtio dagar och fyrtio nätter (vers 8). Detsamma gjorde Moses före honom (5 Mos 9:9) och Jesus efter honom (Matt 4:1-2). Flera hundra år senare skulle dessa tre, Moses, Elia och Jesus, mötas på Förklaringsberget (Luk 9:28-36)

Paulus hänvisar till de sjutusen män som inte hade böjt knä för Baal (vers 18), då han talar om att Gud även på Nya Testamentets tid har en utvald rest (Rom 11:2-5).

Då Elia kastar sin mantel på Elisha är det ett synligt tecken på att Elisha skulle efterträda honom, ta upp Elias fallna mantel. Då Elias senare for upp till himmelen i en eldvagn, låg Elias mantel kvar på marken "Därefter tog han (Elisha) upp Elias mantel, som fallit av honom" (2 Kung 2.11-13).

Till eftertanke:
- Var lugn, du är inte ensam. Acceptera att du kanske är trött just nu. Herren kommer att bekräfta sin närvaro och sin omsorg om dig. Kanske ber han någon av de "7000" höra av sig till dig och bekräfta att de står tillsammans med dig i detta.

- Eller du kanske är en av de tysta "7000" som idag borde höra av dig till den som står utsatt i frontlinjen och som just nu behöver höra att du finns med honom eller henne.

Inga kommentarer: