11 okt. 2020

UTMANINGEN 11 okt - 1 Kung 14

AVGUDAR

Bibelläsning: Första Kungaboken 14
Läs bibeltexten här

"Du har gjort mer ont än alla som har varit före dig. Du har gjort andra gudar åt dig, ja, gjutna avgudabilder för att väcka min vrede, och du har kastat mig bakom din rygg."  (1 Kung 14:9 FB)

Kapitlet handlar om Jerobeam i Nordriket (Israel) och Rehabeam i Sydriket (Juda). Bägge kungarna hade samma problem. De lät göra avgudar av alla slag som tog platsen som bara Herren skulle ha.


Jerobeam tillverkade andra gjutna avgudabilder (vers 9) och Rehabeam byggde offerhöjder och reste aseror och införde manlig tempelprostitution (vers 23-24).


Problemet var att de lät sig influeras av den omkringliggande världen i stället för att influera omgivningen och vända den till Herren. "Man tog efter de avskyvärda seder hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn" (vers 24).


Vilka är våra avgudar idag som frestar oss att inte följa Herren helhjärtat? Herren har kallat ett folk som ska vara annorlunda i vår tid. Ett folk som inte följer med och anpassar sig till ´världen´ omkring, utan i stället omvänder människornas hjärtan till att älska Gud.


"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns det för "avgudar" i mitt liv som stjäl av den plats Gud skulle ha i mitt liv? 

_________________
Innehåll:

- Vers 1-18 (Nordriket Israel)
Jerobeam skickar sin hustru till profeten Achia. Achia profeterar att Jerobeams släkt kommer att utrotas på grund av att han vänt sig till andra gudar.
- Vers 19-20

Jerobeam dör
- Vers 21-30 (Sydriket Juda)
Rehabeam vänder sig bort från Herren och börjar offra till avgudarna. Kungen i Egypten anfaller Juda och erövrar de guldskatter som Salomo samlat.
- Vers 31
Rehabeam dör.

Kommentar:
Nu har Salomos rike blivit delat i två, Nordriket Israel och Sydriket Juda. I den fortsatta historieskrivningen beskrivs utvecklingen i de två rikena parallellt.

Tirsa (vers 17) var huvudstaden i Nordriket ända fram till kung Omri gjorde Samaria till huvudstad (1 Kung 16:23 f.).

Rehabeam ärvde den dominerande stormakten efter sin far Salomo. På bara några år förvandlades hans rike till en försvarslös stat där Egyptens här kunde härja fritt. Då Rehabeam regerat i fem å kunde den Egyptiske kungen Shishak plundra alla skatterna i Herrens hus och i kungpalatset (vers 25-26). I Shishaks egna skrifter räknas 150 städer upp som han plundrade. 

Till eftertanke:
På bara några få år övergav Israel och Juda sin tillbedjan av Herren och tog efter de kringliggande folkens religioner med alla deras avgudar och tempelprostitution. Problemet var att de lät sig influeras av den omkringliggande världen i stället för att influera omgivningen och vända den till Herren. "Man tog efter de avskyvärda seder hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn" (vers 24).
Hur ser det ut idag?
- I vilken utsträckning och inom vilka områden påverkas samhället av den kristna kyrkan?
- I vilken utsträckning och i vilka områden påverkas den kristna kyrkan av det omgivande samhället?


Inga kommentarer: