10 okt. 2020

Del 7 - Den kyrka växer som söker Gud i bön

Tillväxtfaktorer i historiens stora folkväckelser. Carl-Erik Sahlberg i boken "Miraklet S:ta Clara"


Den sjunde tillväxtfaktorn handlar om bönens betydelse i församlingen.

Luther sa: "Idag har jag så mycket att göra, att jag måste be mycket"
Moder Teresa sa: "Om du inte ber har din närvaro ingen kraft och dina ord ingen kraft, men om du ber, blir du full av Gud, och då gör du allting rätt". 

Bland det första Carl-Erik Sahlberg gjorde då han kom till S:ta Clara var att inbjuda till bön en timme på onsdagseftermiddagen. Om vi var många på den bönen var vi fyra.

Sahlberg skriver: "Fick vi något efter drygt 20 års dagligt bedjande? Vi fick mera än vad vi kunde tänka och begära (Ef. 3:20). Vi fick till exempel växt. När vi började be två timmar om dagen, så började nästan allting hos oss att växa.
  Människor kom till tro, narkomaner började bli fria, lekmän bara stod i dörren och undrade om vi behövde hjälp och tomma kyrkbänkar började fyllas."

- Bönen befrämjade sammanhållningen i teamet
- Bön befrämjar effektiviteten i arbetet 
- Jag upplevde att bönen hjälpte mig att spara tid
- Bönen blev en naturlig samlingsplats för anställda och frivilligarbetare

 

MINA KOMMENTARER
William Booth hade ett liknande uttryck då det gäller bönen. Under en bilkampanj hade han följande devis på bilens sida: "Om du är för upptagen för att be en timme om dagen, är du mer upptagen än vad Gud vill du ska vara"

Att tänka vidare på:
- Hur är det med bönelivet i församlingen?
- Är vi uthålliga även om vi är få?
- Hur ska bönen få en mer framträdande plats i församlingen/kåren?

PB


Du kan läsa mer om Sahlbergs bok i vår webbshop www.rupeba.se
Boken kostar 119:- (+porto 26:-). Du kan också beställa den genom att maila till info@rupeba.se.

Inga kommentarer: