13 okt. 2020

UTMANINGEN 13 okt - 1 Kung 16


ONDSKANS ELLER DET GODAS SPIRAL

Bibelläsning: Första Kungaboken 16
Läs bibeltexten här

"Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför HERREN, mer än någon av dem som hade varit före honom"  (1 Kung 16:30 FB)

Ondskan kan ibland verka som en tilltagande spiral av ondska. Någon gör det som är ont och en annan hämnas. Ondskan kan också inspirera andra att göra det som är ont.

Så är det i detta kapitel. Kungen före Ahab var Ahabs far Omri. Om honom kan man läsa: "Men Omri gjorde det som var ont inför HERREN. Han gjorde mer ont än någon av dem som hade varit före honom." (vers 25)

Omri hade slagit världsrekord i ondska. Men Ahab överträffade till och med sin far då det gäller ondska (vers 30-33).

Men på samma sätt som det finns en ondskans spiral där den ena ondskan överträffar den andra, måste det finnas möjlighet att ha en motsatt spiral. Att överträffa varandra i det som är gott. "Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning." (Rom 12:10).


- Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka spår lämnar jag efter mig?

_______________
Innehåll:

Kapitlet handlar om utvecklingen i Nordriket Israel, men tidsbestämmelserna tar sin utgångspunkt i kung Asa i Sydriket "Under Asas tjugosjätte regeringsår i Juda", och så vidare.
Kungarna i Israel som omnämns i detta kapitel är: Basha, Ela, Simri, Omri och Achav. Alla gjorde det som var ont i Herrens ögon.

Kommentar:
Kapitlet handlar om en rad av kungar i Nordriket. Gemensamt för dem alla vara att de gjorde det som var ont inför Herren.

Ondskan kulminerade i Ahab som regerade i 22 år (ca 874-853 f.Kr.). Hans företrädare Omri hade gjort Samaria till huvudstad och den staden blev under Ahab centrum för avgudadyrkan. 

Ahab gifte sig med Isebel, dotter till sidoniternas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom (vers 21). Ahab byggde ett Baalstempel i Samaria och reste där ett altare åt Baal. Han lät också göra en Asherapåle, en symbol för fruktbarhetgsgudinnan Ashera (vers 22).

Till eftertanke:
Kungarna i Nordriket överträffade varandra i ondska.
På samma sätt som det finns en ondskans spiral där den ena ondskan överträffar den andra, måste det finnas möjlighet att ha en motsatt spiral. Att överträffa varandra i det som är gott. "Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning." (Rom 12:10).
- Vilka spår lämnar jag efter mig?
- På vilket sätt blir Rom 12:10 synligt i mitt liv?

Inga kommentarer: