18 okt. 2020

Andra Kungaboken

I morgon börjar vi läsa Andra Kungaboken i vår bibelläsning UTMANINGEN. Följ med från början. Här kommer en kort översikt över boken:

Elias himmelsfärd och fallna mantel

Innehåll

Andra Kungaboken täcker tiden från mitten av 800-talet f.Kr. till mitten av 500-talet f.Kr.

Elisha tar upp Elias kappa och fortsätter hans tjänst tjänst.

Profeter i Nordriket Israel:
Hosea
Amos

Profeter i Sydriket Juda:
Joel
Mika
Jesaja
Obadja
Nahum
Habackuk
Sefanja

Översikt över innehållet i Andra Kungabok
1:1-2:11 Slutet på Elias tjänst
2:12-9:10 Elishas  tjänst
9.11-17:41 Från Jehu till Samarias fall 722 f. Kr.
18:1-25:30 Juda rike från 722 f.Kr. till fångenskapen i Babylon

Inga kommentarer: