17 okt. 2020

UTMANINGEN 17 okt - 1 Kung 20


 SLUTA FÖRBUND MED FIENDEN
 

Bibelläsning: Första Kungaboken 20

Läs bibeltexten här

"Ben-Hadad sade till honom: "De städer som min far tog från din far skall jag lämna tillbaka, och du skall för din räkning få inrätta handelskvarter i Damaskus, så som min far fick göra i Samaria." Ahab svarade: "Låt oss ingå ett förbund så skall jag ge dig fri." Och han slöt ett förbund med honom och gav honom fri."  (1 Kung 20:34 FB)

Ben-Hadad hade två år i rad anfallit Israel med en överlägsen här för att förgöra Israel. Båda gångerna hade Ahab och Israel blivit räddade genom Guds hjälp.


Nu hade Ahab med Israels folk besegrat fienden, arameerna. Fienden som såg sig besegrad erbjöd sig att ingå förbund med Israel och Ahab gick med på det.


Vi lever i ett andligt krig mot fienden, synden. Vi kanske har blivit besegrade flera gånger. Andra gånger kanske vi med Guds hjälp lyckats övervinna frestelserna. Fienden vill gärna få oss att sluta ett förbund med honom, att få oss att kompromissa med synden. Kristna kan överge sin kallelse och leva i en kompromisslösning med synden.


Då Jesus frestades i öknen, erbjöds han en behagligare kompromisslösning av djävulen (Luk 4), men vägrade kompromissa.


"När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss." (Hebr 12:1)

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre, att följa dig helhjärtat, utan att svänga av till höger eller vänster.

________________
Innehåll:
- Vers 1-34
Ahab i krig mot arameerna.
- Vers 35-43

Profetia mot Ahab

Kommentar:
Ahab regerade i Israel (Nordriket) 874-853 f.Kr. Han var den åttonde kungen i Nordriket och alla åtta hade övergett Herren och vänt sig till avgudarna.
Under samma tidsperiod hade Juda (Sydriket) haft två kungar som följde Herren och två kungar som övergick till avgudarna.

På samma sätt som i Domarboken förde avfall från Herren till att folket blev attackerat av främmande kungar.

Det första riket som växte sig starkt var Aram (Syrien) nordost om Israel. Den arameiske kungen anföll Samaria två år i rad, men Israel lyckades med Guds hjälp stå emot anfallen.

Nästa stormakt som anföll Samaria (huvudstaden i Nordriket) var Assyrien som intog staden 722 f.Kr.

Därefter var det Babylon som anföll Jerusalem (huvudstaden i Sydriket). Jerusalem föll 586 f.Kr. och förde bort stora delar av befolkning till fångenskapen i Babylon som varade i sjuttio år.

Till eftertanke:
Vi lever i ett andligt krig mot fienden, synden. Vi kanske har blivit besegrade flera gånger. Andra gånger kanske vi med Guds hjälp lyckats övervinna frestelserna. Fienden vill gärna få oss att sluta ett förbund med honom, att få oss att kompromissa med synden.
- Inom vilka områden kan Guds församling idag vara frestad att kompromissa med synden?
- Inom vilka områden kan vi personligen idag frestas att kompromissa med synden?


Inga kommentarer: