9 okt. 2020

UTMANINGEN 9 okt - 1 Kung 12

ETT DELAT RIKE

Bibelläsning: Första Kungaboken 12

Läs bibeltexten här

"När hela Israel förstod att kungen inte ville höra på dem, gav folket honom detta svar:
"Vilken del har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Gå hem till dina tält, Israel. Se nu själv om ditt hus, du David."  Därefter gick Israel hem igen. Rehabeam förblev kung endast över de israeliter som bodde i Juda städer
."  (1 Kung 12:16-17 FB)


I slutet av förra kapitlet dör Salomo (1 Kung 11:43) och Rehabeam ska ta över riket. Hela Israel kom till Shekem för att göra Rehabeam till kung.


Folket sa till Rehabeam: "Din far gjorde vårt ok tungt. Men lätta du nu det svåra arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig."(vers 4). 


Efter tre dagars betänketid svarade Rehabeam folket: "Har min far gjort ert ok tungt, skall jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, skall jag tukta er med skorpiongissel." (vers 14).

Resultatet blev att Israel lämnade Rehabeam och han fick bara regera över Juda och Benjamins stam. Rehabeam hade varit så nära att få hela riket. Han var arvtagare och de hade samlats för att göra honom till kung. Men genom självtillit och stolthet gick han miste om hela arvet.


I Nya Testamentet kan vi läsa att vi är arvtagare till Guds rike. Jesus kom för att vi skulle ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Lever du i ditt arv, eller går du miste om det?

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns det för hinder i mitt liv som gör att jag inte kan leva fullt ut i den Helige Andes kraft?

________________
Innehåll:
- Vers 1-19
Riket delas
- Vers 20-33
Jerobeam syndar genom att införa offeraltaren i Nordriket

Kommentar:
Israels storhetstid är över. Riket delas i två delar:
Nordriket Israel som bestod av tio stammar med Jerobeam som kung.
Sydriket Juda, som bestod av Juda och Benjamins stammar med Rehabeam som kung. Ibland kan vi läsa att Sydriket bara består av en stam. Det beror på att Benjamins stam till stor del hade assimilerats i Juda stam (1 Kung 11:32 och 1 Kung 12:21).

Genom att Nordriket bildas avsäger de sig Guds löfte till Israel som var bundet till Davids hus (2 Sam 7:12-16). De tio stammarna i Nordriket blir senare besegrade av Assyrierna år 722 f.Kr. och sprids.

Sydriket blir senare genom sin olydnad besegrade av Babylonierna 586 f.Kr. och bortförda till den 70-åriga fångenskapen i Babylon.

För att stammarna i Norr inte skulle fortsätta att resa till Jerusalem för att tillbe inrättade Jerobeam två nya platser för tillbedjan, Dan i norr och Betel i söder. Jerobeam lät bygga två guldkalvar. En i Dan och en i Betel. Jerobeam utsåg också ett nytt prästerskap som inte var leviter. Då man satte upp de två guldkalvarna uttalade Jerobeam samma ord som uttalades så man satte upp Guldkalven vid Sinai (vers 28; 2 Mos 32:4) under ökenvandringen.

Till eftertanke:
Rehabeam var arvtagare till hela riket och hela folket hade samlats för att göra honom till kung. Men genom självtillit och stolthet gick han miste om största delen av arvet.
I Nya Testamentet kan vi läsa att vi är arvtagare till Guds rike. Jesus kom för att vi skulle ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10).
- Lever du i ditt arv, eller går du miste om stora delar av arvet?

-
Vad finns det för hinder i mitt liv som gör att jag inte kan leva fullt ut i den Helige Andes kraft?

Inga kommentarer: