17 okt. 2020

Dagens andakt den 17 oktober

 ”Det är saligare att ge än att få”. (Apg 20:35)

Bibeln är ofta kontroversiell. Mycket av dess budskap går tvärt emot det som vi uppfattar som normalt. I vårt prylsamhälle, där det hela tiden basuneras ut, att om du bara kan få den eller den prylen, kommer du att bli lycklig, talar dagens bibelord om lycka som något rakt motsatt. Det är saligare – du blir mer lycklig  om du ger än om du får.

Det finns ett begrepp som används på många språk. Man talar om människor eller fenomen som närande eller tärande. I norska språket talar man om ytere och nytere. De närande, de som ger, är människor som upptäckt lyckan i att dela med sig till andra. Säkert har många upptäckt att man blir inte fattigare, om man ger till andra efter Guds vilja. De tärande däremot, njutarna – är de som hela tiden kräver att få och som avundsjukt sneglar på grannens egendom. Med den tärande attityden kan man aldrig vara lycklig.

Den närande attitydens människor har upptäckt att ”Gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är en stor vinning”, som det stod i den gamla bibelöversättningen (1 Tim 6:6).

BÖN
Herre, hjälp mig i dag att vara nöjd med allt det goda som du har gett mig, och hjälp mig att vara generös mot människor i min omgivning.

Inga kommentarer: