10 okt. 2020

UTMANINGEN 10 okt - 1 Kung 13

 

BEDRAGEN

Bibelläsning: Första Kungaboken 13
Läs bibeltexten här

"Han sade till honom: "Jag är också profet som du, och en ängel har talat till mig på HERRENS befallning och sagt: För honom tillbaka med dig hem och ge honom bröd att äta och vatten att dricka." Men han ljög för honom."  (1 Kung 13:18 FB)

Gudsmannen hade varit utsänd på Guds befallning (vers 1). Han hade hört Guds befallning och hade utfört sitt uppdrag.


Gud hade talat till honom och sagt: "Ty genom sitt ord har HERREN sagt till mig: Du skall varken äta eller dricka där. Du skall inte heller gå tillbaka samma väg som du har gått dit." (vers 17)


Men fastän gudsmannen hade hört Guds ord, blev han bedragen av en "helig" man som påstod att han hade hört något helt annat från Gud. Men han ljög och gudsmannen lät sig luras och bedras.
 
Många människor har låtit sig bedras av "heliga" människor som påstår att de har fått en ny uppenbarelse som sätter Guds ord ur spel.


Då vi hör någon säga att han eller hon har fått ett budskap från Herren är vi skyldiga att pröva budskapet. Det första vi ska pröva det mot är Guds ord. Om det inte stämmer med Guds ord kan vi vara säkra på att budskapet inte är riktigt.


Paulus varnar starkt för dessa människor som predikar ett "annat evangelium" och som skapar förvirring hos Guds folk (Gal 1:6-8) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Guds ord håller att lita på. "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå". (Jesus i Matt 24:35) 

_________________

Innehåll:
- Vers 1-10
Gudsmannen profeterar mot Jerobeams avgudaaltaren och det blir som gudsmannen profeterat.

- Vers 11-34

Gudsmannen låter sig bedragas av en lögn som strider mot de ord Herren talat till honom. Detta resulterar i slutet för gudsmannens tjänst och liv.

Kommentar:
Gudsmannen från Juda hade fått en profetia att bära fram till Jerobeam. Profetian förutsäger en händelse som skulle ske trehundra år senare (vers 2). Den talar om Josia, kung i Juda, som skulle döda de falska prästerna på Jerobeams falska altare. Det uppfylldes 621 f.Kr. (2 Kung 23:16-17).

Det är ovanligt att profetiorna i Gamla Testamentet namnger en person som skulle dyka mer än 100 år senare. Ett annat exempel finner vi i Jesaja som profeterade om den persiske kungen Koresh (Jes 44:28).

Till eftertanke:
Det är viktigt att ta det profetiska ordet på allvar. Men vi ska inte låta oss ledas av diverse profetiska uttalanden som vi kan höra. Det viktigaste är att pröva det mot Guds skrivna ord. Gud säger aldrig emot sig själv. Ett annat sätt att pröva det är genom att lyssna till den Helige Ande som bor i dig.
Då Paulus undervisar om användandet av andliga gåvor i gudstjänsten säger han att alla kan profetera (1 Kor 14:31). Då någon profeterar ska de övriga inte ta emot det utan att pröva det (1 Kor 14:29).
- Vilka erfarenheter har du att profetera eller lyssna till profetiska budskap?

Inga kommentarer: