14 okt. 2020

Andra Coronabrevet


Hur hade aposteln Paulus fortsatt att uppmuntra och uppmana oss i dessa utdragna pandemitider? Kanske hade han skickat oss 2:a Coronabrevet? Klassisk kristen tro, återigen i modern tappning av kyrkoherde Sussie Kårlin. 

Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby/andra-coronabrevet

Inga kommentarer: