15 okt. 2020

Del 9 - Den kyrka växer som är beroende av den helige Andes kraft

 Tillväxtfaktorer i historiens stora folkväckelser. Carl-Erik Sahlberg i boken "Miraklet S:ta Clara"

Detta är det sista avsnittet i serien. 
Du kan läsa mer om Sahlbergs bok i vår webbshop www.rupeba.se
Boken är på 78 sidor och kostar 119:- (+porto 26:-). Du kan också beställa boken genom att maila till info@rupeba.se.
 


Den nionde tillväxtfaktorn handlar om att vara beroende av den Helige Ande. De första kristna kunde inte göra något utan den helige Ande.

Sahlberg citerad den engelske kyrkoherden David Watson: "Om Gud hade tagit bort den helige Ande i urkyrkan hade 90% av all verksamhet avstanna." Men så tillade Watson: "Om Gud tog bort den helige Ande från kyrkan idag, skulle 90% av all verksamhet fortsätta som om ingenting hade hänt."

I S:ta Clara upplevde man ett starkt beroende av den helige Ande. Inte bara för att genomföra gudstjänsterna, men framför allt i det sociala arbetet i möte med drogmissbrukare och de mest utslagna.

Sahlberg beskriver också hur man arbetade i församlingen för att hålla pingstens gåva levande: "Vi försökte få våra nykristna och gammalkristna att inse värdet av den helige Ande. Varje vår mellan påsk och pingst hade vi en kurs, utifrån ett katolskt material, där målsättningen var att få de kristna att ta emot tungotalets gåva."


MINA KOMMENTARER
- Är vi beroende av den helige ande i vår verksamhet? 
- Om vi svarar ja på den frågan, försök att vara konkret och svara på frågan: På vilket sätt upplever vi vårt beroende av den Helige Ande?
- Hur kan vi låta den helige Andes kraft bli verklighet i vårt liv och i församlingens/kårens liv?

PB 

 

Inga kommentarer: