14 okt. 2020

UTMANINGEN 14 okt - 1 Kung 17

 

GUDS ÖVERFLÖD

Bibelläsning: Första Kungaboken 17
Läs bibeltexten här

"Ty så säger HERREN, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och olja skall inte fattas i kannan fram till den dag då HERREN låter det regna på jorden."  (1 Kung 17:14 FB)

Det var hungersnöd i landet och änkan hade bara ett mål mat kvar att leva av för sig själv och sin son. Därefter återstod bara väntan på döden i brist på mat (vers 12).


Då ber profeten Elia att hon ska tillaga måltiden med det sista hon hade av mjöl och olja och ge det till honom i stället för att äta det själv.


Det enda änkan hade var lite mjöl och olja samt ett löfte från Gud. Men hon litade mer på löftet från Gud än på sina sinande resurser. I stället för att hålla fast det lilla hon hade gav hon det i tro på Guds löfte.


Resultatet blev att hon inte behövde sakna mat under två år mitt under en svår hungersnöd. Gud belönade hennes tro med sitt överflöd.


Hur ofta håller vi inte fast på det som är vårt eget? Våra tillgångar, vår tid och vår bekvämlighet i stället för att ge villigt till Gud.

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." (Matt 6:33-34) 

________________

Innehåll:
Kapitlet innehåller tre underverk:

- Under en tid av hungersnöd förser Herren Elia med mat genom att korpar kom till honom med mat både morgon och kväll (vers 1-6)
- Elia ber till Gud för en änka i Sarefat under hungersnöden. Oljan i hennes krus och mjölet i hennes kruka tog då inte slut under lång tid. (vers 7-16)
- Elia uppväcker en död pojke (vers 17-24).

Kommentar:
Elia framträder i 1 Kung 17-21 som en kraftfull Guds profet. De två sista verserna i Gamla Testamentet handlar om att Elia ska återvända före Herrens dag (Mal 4:5-6). Jesus utpekar Johannes Döparen som den Elias som skulle komma (Matt 11:13-14; 17:12).

Jesus nämner händelsen med Elia och änkan som ett exempel på Guds omsorg även om dem som inte var judar (Luk 4:26).

Till eftertanke:
Änkan var villig att i tro på Gud offra det sista hon hade för att uppfylla Elias begäran.

- Hur ofta håller vi inte fast på det som är vårt eget? Våra tillgångar, vår tid och vår bekvämlighet i stället för att ge villigt till Gud.

I Gamla Testamentet ser vi ofta att Guds utvalda redskap utför tecken och under.
I Nya Testamentet betecknas dessa saker som andliga nådegåvor som kan brukas av alla kristna (1 Kor 12:7). Jesus säger också att den som tror på honom kan göra de gärningar som han gjorde (Joh 14:12).
- Vad tror du är orsaken att vi ser så lite av dessa nådegåvor i våra församlingar idag?

Inga kommentarer: